FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per sector

ArbeidsmarktInZicht biedt u een sectoraal arbeidsmarktdashboard aan. Ieder dashboard bevat een eigen sector waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends binnen de sector.
Landbouw, bosbouw en visserij
Energie
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Overige industrie
Chemische industrie
Metaalindustrie
Bouwnijverheid
Detailhandel
Groothandel
Vervoer en opslag
Horeca
Informatie en communicatie
Financiële dienstverlening en onroerend goed
Specialistische zakelijke dienstverlening
Verhuur en overige zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Onderwijs
Zorg
Welzijn
Cultuur, sport en recreatie
Overige dienstverlening

Landbouw, bosbouw en visserij

Arbeidsplaatsen totaal

Arbeidsplaatsen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (08-10-2021)
Arbeidsplaatsen, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (08-10-2021)
Ontwikkeling banen 2019 (in %), naar regio en sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (08-10-2021)
Prognose werkgelegenheid (in %), naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Panteia, LISA (23-09-2019)
Werkgelegenheid naar sector, relatief negatieve ontwikkeling
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (08-10-2021)
Werkgelegenheid naar sector, relatief positieve ontwikkeling
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (08-10-2021)
Ontwikkeling banen (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (08-10-2021)
Ontwikkeling banen, naar sector (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (08-10-2021)
Ontwikkeling banen, naar regio (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (08-10-2021)

Online nieuwe vacatures naar sector

Online nieuwe vacatures, naar sector en uitstroomprofiel (%)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel (26-10-2021)
Online nieuwe vacatures, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel (08-11-2021)

Aantal vestigingen

Snelgroeiende vestigingen, naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)
Top 10 snelle groeiers, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)
Vestigingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)
Vestigingen, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)
Vestigingen, naar grootteklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)
Snelgroeiende vestigingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)

Others

Toegevoegde waarde, volumegroei
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-11-2021)

Werkenden naar kenmerken

Werkenden naar sector en dienstverband (%)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (30-07-2020)
Werkenden naar sector en leeftijd (%)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (08-03-2021)
Werkenden naar sector en type contract (%)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (04-08-2020)
Werkenden, naar sector en leeftijd (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB (18-11-2021)
Werkenden, naar sector en wens om meer te werken (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (31-07-2020)
Werkenden, naar sector en dienstverband (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB (18-11-2021)
Werkenden, naar sector en type contract (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB (18-11-2021)
Werkenden, naar ROA-opleidingstype, NL (%)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB (10-09-2021)
Werkenden, naar sector en geslacht (%)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB (18-11-2021)
Werkenden, naar sector en geslacht (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (08-03-2021)

Werkenden naar opleidingsniveau

Werkenden, naar sector en opleidingsniveau (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (30-07-2020)
Werkenden naar sector en opleidingsniveau, NL (%)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB (10-09-2021)

Werkenden naar beroep

Werkenden naar sector en beroepsgroep, NL (%)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB (10-09-2021)

Arbeidsplaatsen naar grootteklasse

Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse
Bekijk de details van deze grafiek.

Ondernemersvertrouwen

Online nieuwe vacatures, naar sector en beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel (08-11-2021)

Online nieuwe vacatures naar opleidingsniveau

Online nieuwe vacatures, naar opleidingsniveau en sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel (08-11-2021)

Flexwerkers naar sector

Werkenden met flexibele arbeidsrelatie, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS Microdata, Etil (04-08-2020)

Investeringen

Investeringen in vaste activa, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-03-2021)

Productieproces

Toegevoegde waarde, naar bedrijfstak
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-11-2021)
Specialisatiegraad, bruto toegevoegde waarde
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (16-11-2021)

Belemmeringen bedrijfsleven

Belemmeringen (bedrijfstak), tekort aan arbeidskrachten
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (13-08-2021)

Oprichtingen

Vestigingen, aantal oprichtingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)
Oprichtingen, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)

Opheffingen

Vestigingen, aantal opheffingen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)
Opheffingen, naar sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (10-10-2021)

Specialisatiegraad

Specialisatiegraad, arbeidsplaatsen
Bekijk de details van deze grafiek.

POWERED BY

powered by