FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Domein

Werkzoekenden

Ondernemersvertrouwen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Oordeel concurrentiepositie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Oordeel economisch klimaat
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Oordeel productiecapaciteit
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Oordeel winstgevendheid
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Belemmeringen (bedrijfstak), tekort aan arbeidskrachten
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Bedrijven met belemmeringen, tekort aan arbeidskrachten
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Bedrijven zonder belemmeringen
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Ervaren belemmeringen bedrijfsleven
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (17-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en intermediair (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en beroep (werkgever) (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en intermediair (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en sector (werkgever) (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en opleidingsniveau per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en werkgever (top 20)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en uitstroomprofiel per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en opleidingsniveau per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector per maand
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en intermediair (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en sector (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en werkgever (top 20)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en beroep (werkgever) (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en opleidingsniveau per maand (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep per maand
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(02-05-2023)
Top 10 online openstaande vacatures; naar beroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-04-2023)
Top 10 online openstaande vacatures; naar beroepsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-04-2023)
Online vacatures, naar beroepsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-04-2023)
Online openstaande vacatures
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-04-2023)
Online vacatures, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (24-04-2023)
Aantal ontstane vacatures; naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (13-04-2023)
Aantal openstaande vacatures, naar beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (13-04-2023)
Openstaande vacatures
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (13-04-2023)
Top 15 openstaande vacatures, naar beroepsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (13-04-2023)
Aantal ontstane vacatures (UWV)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (13-04-2023)
Top 15 ontstane vacatures; naar beroepsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (13-04-2023)
Openstaande vacatures, naar beroepsgroep; per kwartaal
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (20-03-2023)
Meest gevraagde taal skills
Bekijk de details van deze grafiek.
Top 15 meest gevraagde soft skills
Bekijk de details van deze grafiek.
Top 15 meest gevraagde professionele skills
Bekijk de details van deze grafiek.
Top 15 meest gevraagde IT skills
Bekijk de details van deze grafiek.
Werkenden met een flexibel contract, naar beroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(07-03-2023)
Werkenden met flexibele arbeidsrelatie, naar soort contract
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(07-03-2023)
Werkenden met flexibele arbeidsrelatie, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(07-03-2023)
Werkenden
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, naar afkomst
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, naar geslacht
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, naar leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Werkenden, naar opleidingsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (24-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel en opleidingsniveau per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en beroep (werkgever) (top 20)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en uitstroomprofiel per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector en opleidingsniveau per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar sector per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en opleidingsniveau per jaar (werkgever)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep (top 10)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep per jaar
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel(14-02-2023)
Werkenden, naar sector en dienstverband (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkenden, met flexibele arbeidsrelatie
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkenden, naar sector en type contract (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkenden, naar sector en leeftijd
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkenden, naar sector en leeftijd (in %)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Werkende jongeren
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SSB(12-12-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar niveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (16-11-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar leerweg en niveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (16-11-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, totaal naar regio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (16-11-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar leerweg
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (16-11-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar domein en niveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (16-11-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar domein
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (16-11-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar domein en leerweg
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (16-11-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar beroepsopleiding en leerweg
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (16-11-2022)
Aansluiting opleiding en werk van mbo-gediplomeerden, naar beroepsopleiding
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Schoolverlatersonderzoek (SVO) (16-11-2022)
Aantal gevolgde stages in het mbo, naar marktsegment
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB(20-06-2022)
Aantal gevolgde stages in het mbo, naar sectorkamer
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB(20-06-2022)
Aantal Mbo-studenten per actief leerbedrijf, naar arbeidsmarktregio
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB(20-06-2022)
Ontwikkeling arbeidsmarktspanning, naar beroepsklasse of beroepsgroep
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (18-12-2020)
Top 10 kennis, naar uitstroomprofiel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Etil(11-11-2020)
Top 10 soft skills, naar uitstroomprofiel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Etil(11-11-2020)
Top 10 vaardigheden, naar uitstroomprofiel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Etil(11-11-2020)
Kans op stage 2019, naar sectorkamer (aantal opleidingen)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB(15-09-2020)
Kans op stage 2019, naar sectorkamer (gediplomeerden)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB(15-09-2020)
Kans op stage 2019, naar marktsegment (aantal opleidingen)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB(15-09-2020)
Kans op stage 2019, naar marktsegment (gediplomeerden)
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB(15-09-2020)

POWERED BY

powered by