FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Voortijdig schoolverlaters, naar onderwijsniveau

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalifi­catie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

Gegevens over het aantal voortijdig schoolverlaters binnen het voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) zijn niet meegenomen.

Peilmoment: 1 oktober

Bron: DUO

POWERED BY

powered by