FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkloze beroepsbevolking, naar afkomst

Werkloze beroepsbevolking: personen met een leeftijd tussen de 15 en 74 jaar zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Autochtonen
: personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.


Westerse allochtonen
: personen met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan.

Niet-westerse allochtonen
: personen met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Peilmoment: jaargemiddelde

Bron: CBS


POWERED BY

powered by