FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Potentiële beroepsbevolking, naar afkomst

Potentiële beroepsbevolking (Beroeps- en niet-beroepsbevolking): personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Autochtonen: personen van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.

Westerse allochtonen
: personen met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan. 

Niet-westerse allochtonen
: personen met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Peilmoment: jaargemiddelde

Bron: CBS

POWERED BY

powered by