FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Prognose arbeidsmarktontwikkelingen

In de visualisatie zijn enkele kerncijfers weergegeven over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt (totaal van alle opleidingstypen) voor de prognoseperiode 2017-2022: de verwachte werkgelegenheidstoename, de arbeidsmarkt in- en uitstroom, en de baanopeningen. Alle cijfers hebben betrekking op de groei ten opzichte van het aantal werkenden in 2016. 

Uitbreidingsvraag: vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door groei van de werkgelegenheid. Als er sprake is van een werkgelegenheidsdaling, is de uitbreidingsvraag negatief.

Vervangingsvraag: vervangingsvraag is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door bijvoorbeeld pensionering, (tijdelijke) uittreding vanwege zorgtaken, arbeidsongeschiktheid, beroepsmobiliteit of doorstroom naar andere opleiding.

Arbeidsmarktinstroom schoolverlaters: de instroom is het verwachte aanbod van nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Deze is gebaseerd op de verwachte uitstroom van schoolverlaters uit het initiƫle dag-, deeltijd-, niet-reguliere voltijdonderwijs en de beroepsgerichte volwasseneneducatie.

Peilmoment: 2017-2022

Bron: ROA (POA)


Gerelateerde visualisaties

Toekomstige arbeidsmarktsituatie hbo in 2022
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: ROA (POA) (22-06-2020)
Toekomstige arbeidsmarktsituatie mbo in 2022
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: ROA (POA) (22-06-2020)
Arbeidsmarktprognose tot 2022, hbo
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: ROA (POA) (06-11-2018)
Arbeidsmarktprognose tot 2022, mbo
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: ROA (POA) (06-11-2018)

POWERED BY

powered by