FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Dashboard Leerwerkakkoorden

Samenvatting
 • In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam - Rijnmond hun krachten. Dit doen zij om een betere balans en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Dat is hard nodig, want de arbeidsmarkt verandert snel. In de nabije toekomst ontstaan nieuwe beroepen en banen door technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld door de energietransitie. Hierdoor zullen ook banen verdwijnen. Door concrete afspraken per deel-leerwerkakkoord te maken, investeren en innoveren de betrokken partners in werving, scholing en begeleiding richting werk. Zo maken zij werk van de arbeidsmarkt van de toekomst!
 • Het Leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere met diploma zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal, daarbij zetten werkgevers in op om- en bijscholing ‘on the job’. De pijler (weer) aan het werk gaat over nieuwe manieren om geen arbeidspotentieel onbenut te laten en zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden.
 • Er zijn verschillende deelakkoorden afgesloten met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid:

  LWA Haven
  LWA Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart
  LWA Energietransitie gebouwde omgeving, Bouw en Techniek
  LWA Facilitaire dienstverlening
  LWA Zorg
  LWA MKB
  LWA Horeca, Toerisme en Retail (wordt in de toekomst aan het dashboard toegevoegd.

 • Om inzicht te krijgen in de verschillende initiatieven en de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang op deze initiatieven is er het Dashboard Leerwerkakkoorden. Zie de onderstaande video voor een korte introductie.

Klik op de onderstaande link om het dashboard te bekijken:

  RijnmondInZicht: Monitor Leerwerkakkoord

POWERED BY

powered by