Inleiding

Naast conjuncturele ontwikkelingen hebben demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van inwoners ook een grote invloed op de regionale arbeidsmarkt. Binnen de analyse van het thema Arbeidsdeelname staan we dan ook stil bij ontwikkelingen in de regionale arbeidsdeelname. Achtereenvolgens gaan we in op de omvang en ontwikkeling van de beroepsbevolking, de bruto en netto arbeidsparticipatie, de werkloze beroepsbevolking en het werkloosheidspercentage. Naast inzicht in de totale trend bieden we ook inzicht in de ontwikkeling van deze indicatoren voor de kenmerken geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Regio

Beroepsbevolking

Binnen de definitie van de beroepsbevolking vallen personen die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar

Beroepsbevolking
Beroepsbevolking, naar geslacht
Beroepsbevolking, naar leeftijd
Beroepsbevolking, naar opleidingsniveau

Arbeidsparticipatie

De bruto arbeidsparticipatie is het aandeel van de beroepsbevolking (werkzame en werkloze) in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Naast de bruto arbeidsparticipatie is er ook nog de indicator netto arbeidsparticipatie. Deze indicator heeft betrekking op het aandeel van de werkzame beroepsbevolking (het aantal werkenden) in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Bruto en netto arbeidsparticipatie
Bruto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Bruto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Bruto arbeidsparticipatie, naar opleidingsniveau
Netto arbeidsparticipatie, naar geslacht
Netto arbeidsparticipatie, naar leeftijd
Netto arbeidsparticipatie, naar opleidingsniveau

Werkloze beroepsbevolking

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkloze beroepsbevolking
Werkloze beroepsbevolking, naar geslacht
Werkloze beroepsbevolking, naar leeftijd
Werkloze beroepsbevolking, naar opleidingsniveau

Werkloosheidspercentage

Het werkloosheidspercentage is de werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Werkloosheidspercentage
Werkloosheidspercentage, naar geslacht
Werkloosheidspercentage, naar leeftijd
Werkloosheidspercentage, naar opleidingsniveau

Sector naar leeftijdsgroep

Aantal ouderen (55-74 jaar) per sector
Aandeel ouderen (55-74 jaar) per sector
Aantal jongeren (15-27 jaar) per sector
Aandeel jongeren (15-27 jaar) per sector
Aantal jongeren (15-27 jaar) en ouderen (55-74 jaar) per sector
Aandeel jongeren (15-27 jaar) en ouderen (55-74 jaar) per sector
Leeftijdsverdeling: ontwikkeling aantal mensen per leeftijdscategorie
Leeftijdsverdeling: ontwikkeling aandeel werknemers per leeftijdscategorie

POWERED BY

powered by