Inleiding

Binnen de analyse van het thema Bijstand bieden we inzicht in de omvang en ontwikkeling van het aantal personen met een bijstandsuitkeringen (qua verstrekking levensonderhoud). Deze uitkeringen zijn door gemeenten verstrekt in het kader van de Participatiewet. Daarbij onderscheiden we het persoonskenmerk leeftijd. 

Personen met bijstanduitkering

Binnen dit thema geven wij inzicht in het aantal bijstandsuitkeringen binnen arbeidsmarktregio Rijnmond en bijbehorende gemeenten.

Aantal bijstandsuitkeringen
Percentage bijstandsuitkeringen
Aantal bijstandsuitkeringen naar gemeente
Percentage bijstandsuitkeringen naar gemeente
Toe-/afname van bijstandsuitkeringen ten opzichte van de maand ervoor
Ontwikkeling aantal kinderen (0 tot 18 jaar) in bijstandsgezinnen

POWERED BY

powered by