Inleiding

Binnen de analyse van het thema WW-uitkeringen bieden we inzicht in de omvang en ontwikkeling van het aantal regionale ww-uitkeringen (een uitkering in het kader van werkloosheidswet). Daarbij onderscheiden we verschillende persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en werkloosheidsduur. Verder geven we ook inzicht in de omvang en ontwikkeling van het aantal regionale ww-uitkeringen naar sector, beroepsklasse en beroepsgroep.
Het UWV publiceert maandelijks gegevens over het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit aantal ligt meestal iets lager dan het werkloosheidscijfer van het CBS. Niet iedereen die werkloos wordt ontvangt een uitkering, en niet iedereen met een WW-uitkering is werkloos. WW en werkloosheid zijn dan ook geen synoniemen van elkaar.   

WW-uitkeringen

Het UWV publiceert maandelijks gegevens over het aantal lopende WW-uitkeringen. Verder stelt het UWV ook gegevens beschikbaar over de nieuwe WW-aanvragen en de mensen die uit de werkloosheidswet (WW) stromen. Binnen deze sectie geven we inzicht in de omvang en ontwikkeling van deze indicatoren, waarbij we ook nader inzoomen op de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en werkloosheidsduur (van de personen met een WW-uitkering).

Lopende ww-uitkeringen
In- en uitstroom WW-uitkeringen, naar beroep
Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar geslacht
Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar leeftijd
Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar opleidingsniveau
Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar duur

WW-uitkeringen, naar sector

Binnen deze sectie van het dashboard WW-uitkeringen bieden we een overzicht naar sector van de omvang en ontwikkeling van het regionale aantal WW-uitkeringen, nieuwe WW-aanvragen en de uitstroom uit de WW. Naast de mogelijkheid om op sector te filteren, geven we ook een regionaal overzicht van de top 10 van sectoren met het grootste aantal WW-uitkeringen, nieuwe WW-aanvragen en uitstroom uit de WW.

Lopende WW-uitkeringen, naar sector
WW-uitkeringen, naar in- en uitstroom en sector
Lopende WW-uitkeringen, naar sector (top 10)
WW-uitkeringen, naar instroom en sector (top 10)
WW-uitkeringen, naar uitstroom en sector (top 10)

WW-uitkeringen, naar beroepsklasse

Binnen deze sectie van het dashboard WW-uitkeringen bieden we een overzicht naar beroepsklasse van de omvang en ontwikkeling van het regionale aantal WW-uitkeringen, nieuwe WW-aanvragen en de uitstroom uit de WW. Naast de mogelijkheid om op beroepsklasse te filteren, geven we ook een regionaal overzicht van de beroepsklassen met het grootste aantal WW-uitkeringen, nieuwe WW-aanvragen en uitstroom uit de WW.

Lopende WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
In- en uitstroom WW-uitkeringen, naar beroep
Lopende WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
Instroom WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
Uitstroom WW-uitkeringen, naar beroepsklasse

WW-uitkeringen, naar beroepsgroep

Binnen deze sectie van het dashboard WW-uitkeringen bieden we een overzicht naar beroepsgroep van de omvang en ontwikkeling van het regionale aantal WW-uitkeringen, nieuwe WW-aanvragen en de uitstroom uit de WW. Naast de mogelijkheid om op beroepsgroep te filteren, geven we ook een regionaal overzicht van de top 10 van beroepsgroepen met het grootste aantal WW-uitkeringen, nieuwe WW-aanvragen en uitstroom uit de WW.

Lopende WW-uitkeringen, naar beroep
In- en uitstroom WW-uitkeringen, naar beroep
Lopende WW-uitkeringen, naar beroepsgroep
Instroom WW-uitkeringen, naar beroepsgroep
Uitstroom WW-uitkeringen, naar beroepsgroep

POWERED BY

powered by