FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Economie Rijnmond groeide in 2019 met 1,6%

Belangrijkste inzichten
  • De economie  in Rijnmond groeide in 2019 met 1,6 procent, hetgeen lager is dan de Nederlandse groei in 2019 (1,8 procent).
  • De coropgebieden met de grootste economische groei in 2019 waren Utrecht*, Overijssel en Groot-Amsterdam.
  • De meeste economische groei in 2019 vond plaats in de regio’s Almere en Haarlemmermeer.
  • De economie van Groningse regio's kromp in totaal met 0,9 procent. Dat kwam vooral door de afname van de aardgaswinning. Exclusief de verminderde aardgaswinning zou de economie van de provincie Groningen met 1,1 procent zijn gegroeid.

Cijfers economische groei 2019 voor Zuid-Holland en Utrecht zijn enigzins vertekend door een  gemeentelijke herindeling die een gebied van Zuid-Holland aan Utrecht toevoegde. Zonder deze economische herindeling zou de economische groei in Zuid-Holland in 2019 hoger liggen en in de provincie Utrecht lager uitvallen. 

Het CBS heeft in april 2020 de voorlopige gegevens over de regionale economie 2019 gepubliceerd.  In deze analyse staan de belangrijkste regionale economische ontwikkelingen centraal: Hoe heeft de economie zich ontwikkeld in regio's? Waar groeide de economie het sterkst? Welke COROP-gebieden kenden een bovengemiddelde economische groei? 

Groei Rijnmond iets lager dan landelijk

De economie van Rijnmond (COROP-gebied Groot-Rijnmond) groeide in 2019 met 1,6 procent, hetgeen lager is dan de Nederlandse groei in 2019 (1,8 procent). Dit komt onder andere doordat de bedrijfstakken industrie en vervoer en opslag omvangrijk zijn in deze regio, en in 2019 een lichte krimp lieten zien. De COROP-gebieden met de grootste economische groei in 2019 waren Utrecht, Flevoland en Groot-Amsterdam. De sterke groei van Utrecht (4,6 procent) werd vooral veroorzaakt door de de eerdergenoemde gemeentelijke herindeling. Flevoland was daarna de sterkste groeier met 3,1 procent, dankzij de handel en de toegenomen bevolking. De toename van 3 procent in Groot-Amsterdam komt onder andere door de bevolkingsgroei van Haarlemmermeer en omgeving (hierover straks meer) en de groei van de zakelijke dienstverlening en handel in Amsterdam. De economie van Groningse regio's kromp in totaal met 0,9 procent. Dat kwam vooral door de daling van de aardgaswinning. Exclusief de verminderde aardgaswinning zou de economie van Groningen met 1,1 procent zijn gegroeid.

* Cijfers economische groei 2019 voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht zijn enigzins vertekend door een  gemeentelijke herindeling die een gebied van Zuid-Holland aan Utrecht toevoegde. Zonder deze economische herindeling zou de economische groei in Zuid-Holland in 2019 hoger liggen en in de provincie Utrecht lager uitvallen. 

Economische groei 2019, naar provincie
Alemere en Haarlemmermeer kenden in 2019 hoogste groei

De hoogste economische groei in 2019 vond plaats in de regio’s Almere en Haarlemmermeer. In beide regio’s nam de economie, uitgedrukt in volume bbp, met 4,0 procent toe, terwijl de Nederlandse economie met 1,8 procent groeide. Evenals in 2018 werd in Almere de economische groei gedreven door een toename van de bevolking en de goede prestaties van leasebedrijven. Maar ook de handel en de bouwnijverheid droegen in belangrijke mate bij aan de groei. De economie van Haarlemmermeer en omstreken profiteerde evenals Almere van de bevolkingsgroei. Daarnaast waren de luchtvaart en de groothandel bedrijfstakken die voor economische groei zorgden.

Economische groei 2019, naar COROP

* Bij stadsgewest Utrecht en Zuid-Holland-Zuid zijn de cijfers over 2019 vertekend door een gemeentelijke herindeling

Lees meer

POWERED BY

powered by