FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Inflatiemonitor Nederland januari 2023

belangrijke inzichten
  • RaboResearch heeft hun inflatieramingen voor 2023 en 2024 bijgesteld. Voor 2023 wordt een iets hogere inflatie verwacht, terwijl er voor 2024 juist een lagere inflatie wordt verwacht.

  • Het inflatiecijfer (HICP) daalde van 11,3% in november naar 11,0% in december. Hiermee is het inflatiecijfer voor heel 2022 uitgekomen op 11,6%. Deze daling komt met name door een lagere energiebijdrage.

  • Aangezien de voedingsmiddelenprijs in december 14% hoger lag dan een jaar geleden, is de inflatieraming voor 2023 verhoogd van 4,2% naar 4,6%.

  • Ondanks de introductie van het prijsplafond, blijven de energiemarkten moeilijk te voorspellen. De voorspellingen van RaboResearch zijn daarom ook met onzekerheid omgeven.

  • Voor 2023 wordt een cao-loongroei van 5,6% verwacht. In 2024 wordt een afvlakking van de loongroei verwacht die zal uitkomen op 3,8%. 

De inflatie in december 2022

Zoals hierboven vermeld is het inflatiecijfer voor december 2022 op 11,0% uitgekomen. Dat betekent dat het gemiddelde consumentenprijspeil 11,0% hoger lag dan in dezelfde maand een jaar eerder. in november 2022 was het inflatiecijfer 11,3%. De ontwikkeling van de consumentenprijzen voor gas, elektriciteit en voedsel waren zoals verwacht, maar de kerninflatie steeg van 6,1% naar 7,1%. Met kerninflatie wordt de inflatie zonder de volatiele energie- en voedselprijzen bedoeld. Ondanks deze toename in de kerninflatie, nam het inflatiecijfer af vanwege de sterke daling in de energiebijdrage.

De energiebijdrage in december kende twee gezichten. In het begin van december lag de temperatuur een stuk lager dan aan het einde van de maand. Hierdoor is er minder aanspraak gemaakt op de gasvoorraden. 

Kerninflatie

Zoals vermeld is de kerninflatie tussen november en december toegenomen met 1%. Aangezien de gedetailleerde kerninflatiecijfers voor december 2022 nog niet beschikbaar zijn, wordt er aan de hand van de data van november een beeld geschetst. De grootste prijsstijging was zichtbaar in de post onderwijs. Vanwege de coronacrisis was het collegegeld voor het studiejaar 2021/2022 tijdelijk gehalveerd. Hierdoor betalen de studenten in het huidige studiejaar twee keer zoveel als een jaar geleden. Ook de prijzen van vliegtickets zijn in november met de helft gestegen. De posten waar de inflatie ook in de dubbele cijfers uitkomt zijn hotels, verwarmingen, camera’s en auto-onderdelen. De producten die in prijs zijn gedaald zijn schoenen, mobieltjes, woonverzekeringen en televisies.

Prijsontwikkeling in de supermarkt

Op een enkele uitzondering na zijn alle productcategorieën in de supermarkten duurder geworden afgelopen december. Suiker, zuivelvervangers en vlees/visconserven zijn het meest in prijs gestegen. In totaal lagen de voedselprijzen in december 1% hoger dan in november en 14% hoger dan een jaar eerder.

Inflatieverwachtingen

Voor 2023 is de inflatieraming iets verhoogd van 4,2% naar 4,6% Deze toegenomen inflatieraming komt door een hogere voedselprijsverwachting en een lichte wijziging van de schattingsmethodiek van RaboResearch. Daarnaast zullen ondernemers de hogere kosten voor de energie nog deels moeten doorprijzen in hun eigen afzetprijzen. Ook de opwaartse druk op de lonen zal deels worden afgewenteld op de consument. Dit effect zal met name merkbaar zijn in de horeca, delen van de detailhandel en cultuursector. Voor 2024 is de inflatieverwachting verlaagd. RaboResearch gaat uit van lagere energieprijzen wat leidt tot een verlaagde bijstelling van de kerninflatie.

ArbeidsmarktInZicht heeft in december een artikel gepubliceerd over de scenarioanalyse van het Centraal Planbureau waarin de effecten van veranderende energieprijzen op de inflatiecijfers worden berekend.

Lonen en koopkracht

Er wordt een forse cao-loongroei van 5,6% verwacht in 2023. De piek wordt na de zomer verwacht, waarna de loongroei zal afvlakken en in 2024 zal uitkomen op 3,8%. Volgens de berekeningen van het CPB zorgt de overheidssteun in combinatie met de stijgende lonen voor een koopkrachtplus van 3 procent in 2023. Voor 2024 wordt een lichte min voor de koopkracht verwacht. Dit komt doordat het prijsplafond voor de energieprijzen voor 70% wordt doorgezet, maar dat er geen sprake is van extra aanvullend overheidsbeleid.

Lees verder

Benieuwd naar product specifieke prijsontwikkelingen voor de komende twee jaar en hoe RaboResearch de inflatieverwachtingen heeft berekend? Of wilt u het artikel over de scenarioanalyse van het CPB nog eens bestuderen? Klik dan op de links hieronder.

 RaboResearch: Inflatiemonitor Nederland; januari 2023

 ArbeidsmarktInZicht: Het energieplafond dempt koopkrachtrisico's

POWERED BY

powered by