FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor september-oktober 2020

Belangrijke inzichten
  • De invloed van de coronacrisis verschilt sterk per sector. Zo kent de horeca een zeer grote krimp qua werkgelegenheid, terwijl de werkgelegenheid in de bouwnijverheid niet of bijna niet afneemt.
  • De daling van het aantal vacatures sinds het begin van 2020 lijkt af te vlakken.
  • Het aantal jongeren (<27) met een uitkering is sterk gestegen sinds januari 2020. In Rotterdam hebben meer dan 2.900 jongeren momenteel een uitkering volgens de participatiewet.
  • Werksoorten: De vraag naar mensen in het profiel 'Maken' neemt sterk toe, vooral binnen de sectoren bouw, facilitair, detailhandel, horeca en industrie.
  • De vraag naar winkelpersoneel in de detailhandel is sterk afgenomen, maar er is vraag naar medewerkers klantencontactservice.
Rijnmond werkt door

Rijnmond Werkt Door is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werkzaam-heden of opdrachten meer hebben voor hun medewerkers, matcht met ondernemingen die juist hard mensen nodig hebben. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dit gebeurt via een netwerkstructuur. Signaleringen van overschot en tekort aan personeel worden vanuit de verschillende bronnen samengebracht. Het perspectief is om regiobreed, (cross-) sectoraal en op bedrijfsniveau kansen te signaleren om mensen te begeleiden van werk naar werk en van uitkering naar werk. Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, wordt periodiek de monitor Rijnmond Werkt Door gepubliceerd. Deze kan hieronder gedownload worden:

Download 

  Rijnmond Werkt Door: Monitor september-oktober 2020

POWERED BY

powered by