FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

RaboResearch: Toenemende economische ongelijkheid tussen regio's vraagt om regionaal beleid

BELANGRIJKSTE INZICHTEN
  • In de afgelopen decennia is een toenemende economische ongelijkheid tussen regio’s zichtbaar.
  • De grote economische regio’s versterken zich steeds meer, terwijl de klein(er)e regio’s aandeel in de economie verliezen.
  • Vooral het regionale ondernemerschapsklimaat en de sectorstructuur maken hierin het verschil en bieden opties voor lokaal beleid.
  • Alle regio's zijn de afgelopen 25 jaar gegroeid in termen van absolute groei van toegevoegde waarde, het aandeel in de groter wordende economie verschilt echter per regio.
  • Het is belangrijk dat elke regio zich bewust wordt van haar economische positie en hier beleid op voert.
Grote regio's groeien harder dan kleine regio's

Er zijn regionale verschillen in economische omvang en langdurige economische groei, doordat iedere regio andere economische activiteiten onderneemt. Uit onderzoek van RaboResearch blijkt dat de economische ongelijkheid tussen regio's in Nederland de afgelopen decennia is toegenomen. De recente coronacrisis in 2020 was een korte trendbreuk, maar de meest recente prognoses laten zien dat het herstel na corona waarschijnlijk wederom tot grotere regionale ongelijkheid leidt.

In alle regio's is de economie de afgelopen 25 jaar in absolute termen gegroeid. Echter verloren de meeste regio's in de periferie aandeel in de economie, zowel in termen van toegevoegde waarde als in banen. Er zijn uitzonderingen, enkele grootstedelijke regio's zoals Den Haag en Arnhem/Nijmegen bleven achter op de landelijke groei. Tevens zijn er kleinere regio's die bovengemiddelde groei vertoonden, zoals Zwolle, Apeldoorn en Wageningen. Regionale verschillen hierin kunnen worden verklaard door het ondernemerschapsklimaat en de sectorstructuur in het regionale ecosysteem.

Het is daarom erg belangrijk dat regio's zich bewust worden van hun aandeel in de economie en hun regionale beleid hierop aanpassen. Lees het rapport van RaboResearch hieronder en bekijk de data op Arbeidsmarktinzicht voor meer informatie over uw regio.

LEes verder

  RaboResearch: Onderzoek regionale economische ongelijkheid

ACTUELE CIJFERS OVER DE ARBEIDSMARKT

  ArbeidsmarktInZicht: dataportaal

POWERED BY

powered by