FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor januari-februari 2021

Belangrijke inzichten
  • De invloed van de coronacrisis verschilt sterk per sector. Zo kennen cultuur, sport en recreatie een zeer grote krimp qua werkgelegenheid, terwijl de werkgelegenheid in de sector Vervoer en opslag niet of bijna niet afneemt.
  • Het aantal vacatures is in januari en februari in veel sectoren gedaald. Dit wijkt af van de traditionele januari-dip, aangezien de daling doorzet in februari.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Rijnmond is in februari met ongeveer 1% gedaald naar 23.354.
  • Werksoorten: In Rijnmond neemt de vraag naar mensen in de profielen 'Helpen', 'Maken' en 'Verkopen' (sterk) af t.o.v. januari (respectievelijk 24%, 19% en 17%). 
Rijnmond werkt door

Rijnmond Werkt Door is een dienstverleningsconcept dat werkgevers die minder of geen werkzaam-heden of opdrachten meer hebben voor hun medewerkers, matcht met ondernemingen die juist hard mensen nodig hebben. Het doel is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dit gebeurt via een netwerkstructuur. Signaleringen van overschot en tekort aan personeel worden vanuit de verschillende bronnen samengebracht. Het perspectief is om regiobreed, (cross-) sectoraal en op bedrijfsniveau kansen te signaleren om mensen te begeleiden van werk naar werk en van uitkering naar werk. Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, wordt periodiek de monitor Rijnmond Werkt Door gepubliceerd. Deze kan hieronder gedownload worden:

Download 

  Rijnmond Werkt Door: Monitor januari-februari 2021

POWERED BY

powered by