FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor juli-augustus 2021

Belangrijke inzichten
 • De krapte op de arbeidsmarkt is nagenoeg in alle sectoren zichtbaar. Het aantal vacatures stijgt door en vooral directe werkgevers zijn steeds meer actief op de arbeidsmarkt. De vraag naar la-ger opgeleiden medewerkers neemt toe, maar de mismatch blijft groot. De vraag naar magazijn-medewerkers, schoonmakers en medewerkers bediening neemt sterk toe.
 • Het aantal mensen met een uitkering blijft afnemen. Het aantal WW-uitkeringen neemt snel af en het aantal kandidaten in HalloWerk neemt ook af.
 • In een matrix geeft de monitor overstapmogelijkheden weer van een bepaald beroep naar een kansberoep. Dit keer staan de voorbeelden voor schoonmaak medewerker en verkoopmedewerker uitgewerkt.
 • De monitor biedt adviezen voor een preventieve aanpak, samengevat:
  • Maak een analyse op de te verwachten vervangingsvraag.
  • Maak een speerpunt van milieubewuste werkgelegenheid.
  • Benut de ervaring en expertise van ouderen.
  • Bereid voor op faillissementen en meer werkloosheid na afbouw steunpakketten.
  • Bedenk plannen voor praktisch geschoolde mbo’ers.
Rijnmond werkt door

Door corona zien we grote effecten op de arbeidsmarkt. Mensen dreigen hun baan kwijt te raken of zijn die al verloren. Veel ZZP-ers zijn hun inkomen verloren en op zoek naar ander werk. Er zijn bedrijven die veel minder werk hebben voor hun personeel, bijvoorbeeld in horeca en retail. Terwijl bij andere bedrijven de behoefte aan personeel juist sterk is gestegen, zoals in de zorg, logistiek en techniek. Werkgever- (VNO-NCW/MKB) en werknemersorganisaties (FNV/CNV), gemeenten, UWV en het beroepsonderwijs in de regio Rijnmond willen hier samen wat aan doen. We helpen mensen in Rijnmond die als gevolg van corona bedreigd worden in hun baan of inkomen. We bieden gerichte dienstverlening en middelen. Alles is erop gericht zo snel mogelijk ander werk te vinden. Waar nodig bieden we om- en bijscholing. We bieden werkgevers in Rijnmond dienstverlening om te voorkomen dat zij als gevolg van corona afscheid moeten nemen van hun personeel. Of helpen ze als ze juist meer personeel nodig hebben. We werken samen onder de noemer Rijnmond Werkt Door.

Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, wordt periodiek de monitor Rijnmond Werkt Door gepubliceerd. Deze kan hieronder gedownload worden:

Download 

  Rijnmond Werkt Door: Monitor juli-augustus 2021

POWERED BY

powered by