FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor mei-juni 2021

Belangrijke inzichten
  • Onder invloed van de aantrekkende internationale economie en versoepelingen krabbelen sectoren als de industrie, transport en horeca en vooral de uitzendsector weer op. Bouw & techniek, ICT en zorg blijven kampen met personeelstekorten. Let wel de tekorten zitten vooral in specifieke functies met bepaalde kwalificaties. Cultuur en de facilitaire sector zitten nog in zwaar weer.
  • In matrix 2.2 staan de mogelijkheden voor werkzoekenden om over te stappen naar kansberoepen. Bijvoorbeeld van een receptioniste heeft skills om ook als medewerker klantenservice aan de slag te gaan.
  • Ook in deze editie staan adviezen voor een preventieve aanpak (2.4). Bijvoorbeeld: ‘Stimuleer andere werkervaring en investeer in trainingen voor meer wendbaarheid’ of ‘Organiseer modulaire opstappen naar gekwalificeerd vakmanschap in bouw, ICT en zorg’.
Rijnmond werkt door

Door corona zien we grote effecten op de arbeidsmarkt. Mensen dreigen hun baan kwijt te raken of zijn die al verloren. Veel ZZP-ers zijn hun inkomen verloren en op zoek naar ander werk. Er zijn bedrijven die veel minder werk hebben voor hun personeel, bijvoorbeeld in horeca en retail. Terwijl bij andere bedrijven de behoefte aan personeel juist sterk is gestegen, zoals in de zorg, logistiek en techniek. Werkgever- (VNO-NCW/MKB) en werknemersorganisaties (FNV/CNV), gemeenten, UWV en het beroepsonderwijs in de regio Rijnmond willen hier samen wat aan doen. We helpen mensen in Rijnmond die als gevolg van corona bedreigd worden in hun baan of inkomen. We bieden gerichte dienstverlening en middelen. Alles is erop gericht zo snel mogelijk ander werk te vinden. Waar nodig bieden we om- en bijscholing. We bieden werkgevers in Rijnmond dienstverlening om te voorkomen dat zij als gevolg van corona afscheid moeten nemen van hun personeel. Of helpen ze als ze juist meer personeel nodig hebben. We werken samen onder de noemer Rijnmond Werkt Door.

Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, wordt periodiek de monitor Rijnmond Werkt Door gepubliceerd. Deze kan hieronder gedownload worden:

Download 

  Rijnmond Werkt Door: Monitor mei-juni 2021

POWERED BY

powered by