FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor Q1 2022

Belangrijke inzichten
  • De nieuwe Monitor Rijnmond Werkt Door, Q1-2022, is verschenen. Vol met nieuwe inzichten over de arbeidsmarkt.
  • We zien dat het opheffen van de coronamaatregelen resulteert in vacaturegroei, daling van het aantal uitkeringen en een verdere toename van de krapte op de arbeidsmarkt.
  • Met de inval in Oekraïne heeft zich de volgende crisis al weer aangediend. Er is nog geen duidelijk effect op de arbeidsmarkt, maar in de loop van 2022 zal deze ongetwijfeld sectoren raken.
  • In deze editie o.a.:
  • Extra achtergrondinformatie over de gevolgen van de inval in Oekraïne.
  • Adviezen voor een preventieve aanpak, zoals: “Werk samen aan voorschakeltrajecten om onbenut talent inzetbaar te krijgen” en “Concentreer praktijkgericht leren op locatie voor directe productiviteit en ontwikkeling”.
  • En dit keer als voorbeeld overstapberoep: Transportplanner. Met daarnaast de vacatureontwikkeling, sectorbeelden, onbenut arbeidspotentieel en de matrix met nog veel meer overstapkansen.
Rijnmond werkt door

In Rijnmond Werkt Door werken we samen aan de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Het netwerk signaleert - regio breed, (cross) sectoraal en op bedrijfsniveau - kansen om mensen te begeleiden van werk naar werk en van uitkering naar werk.

Werkgevers in Rijnmond krijgen dienstverlening bij boventalligheid van hun personeel of juist ondersteuning als ze juist meer personeel nodig hebben.

Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, kunnen terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam, ook onder de vertrouwde naam Rijnmond Werkt Door. Het team helpt met bijvoorbeeld extra sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding en scholing naar werk ineen kansrijke sector.

Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, verschijnt de monitor ieder kwartaal. De meest recente monitor kan hieronder gedownload worden:

Download 

  Rijnmond Werkt Door: Monitor Q1 2022

POWERED BY

powered by