FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Arbeidsmarkt Rijnmond blijft goed presteren

Belangrijkste inzichten
  • De Nederlandse economie is in het 2e kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. 
  • Nieuwste vooruitzichten van het CPB:  economische groei valt in 2020 terug naar 1,4%. Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit. Ondanks een kleine stijging, blijft de werkloosheid in 2020 uitzonderlijk laag. 
  • De arbeidsmarkt in Rijnmond blijft in het 2e kwartaal van 2019 goed presteren: in juli 2019 3.500 WW-uitkeringen minder dan een jaar geleden.  
  • Kwart bedrijven in Rijnmond ervaart een tekort aan personeel. Vanaf 2014 duidelijk omslag in grootste belemmering van bedrijven te zien: van onvoldoende vraag naar een tekort aan arbeidskrachten
  • Verwachtingen ondernemers in Rijnmond over het toekomstige economische klimaat (komende drie maanden) nadert omslagpunt. 
Economische updates CBS en CPB: hoe zit het in de regio?

Deze week zijn een tweetal belangrijke updates over de Nederlandse economie verschenen. Het CBS publiceerde gegevens over de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2019, terwijl het CPB de Augustusraming (concept Macro Economische Verkenning 2020) heeft gepubliceerd. Als regionaal arbeidsmarktplatform zijn we vooral geinteresseerd in de regionale arbeidsmarktsituatie, waar deze landelijke ontwikkelingen natuurlijk een grote invloed op hebben. In deze analyse staat de impact in Rijnmond dan ook centraal. 

Landelijke updates kort samengevat
De Nederlandse economie groei in het 2e kwartaal van 2019 onafgebroken door. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. Ook de arbeidsmarkt blijft goed presteren, de spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen. 
Economen hadden als gevolg van de tanende wereldhandel, de handelsoorlog tussen de VS en China, de dreigende brexit en de haperende Duitse economie op een achteruitgang van deze omvang gerekend. Deze 'gure wind' zorgt er wel voor dat de groei van de Nederlandse economie in 2020 terug valt tot 1,4%. 
De werkloosheid blijft laag in 2020, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af. Het omslagpunt van de conjunctuur ligt daarmee achter ons. 

arbeidsmarkt in Rijnmond blijft goed presteren

3.500 WW-uitkeringen minder dan een jaar geleden
UWV verstrekte eind juli 19.676 WW-uitkeringen in Rijnmond. Dat zijn 3.532 uitkeringen minder dan een jaar geleden. In vergelijking met juni 2019 is het aantal WW-uitkeringen met bijna 695 afgenomen. Het aantal WW-uitkeringen daalt nog steeds, omdat er meer uitkeringen zijn beëindigd in de periode januari t/m juli (20.329) dan er nieuwe uitkeringen zijn toegekend (17.766).

Lopende ww-uitkeringen, Rijnmond

De instroom in de WW neemt nauwelijks meer af
De instroom in de WW in de eerste zeven maanden van 2019 is in Rijnmond met 17.766 nieuwe uitkeringen 0,8 procent lager dan de instroom van 2018 over dezelfde periode (17.901). De vergelijking tussen de eerste zeven maanden van 2018 en 2017 kwam nog neer op een daling van 14 procent.

bijna kwart bedrijven ervaart personeelstekort

Door de goede prestaties van de arbeidsmarkt is de spanning op de arbeidsmarkt sterk opgelopen. Dit is ook te merken bij de sentimenten van ondernemers. Vanaf 2014 is een duidelijke omslag in grootste belemmering van bedrijven in Rijnmond te zien: van onvoldoende vraag naar een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 geeft bijna een kwart van de bedrijven in Rijnmond (23,5%) aan last te hebben van een gebrek aan personeel. Vooral binnen de Zakelijke dienstverlening, Vervoer en opslag en ICT is de krapte in Rijnmond groot. 

Ervaren belemmeringen bedrijfsleven, Rijnmond
Conjunctuur over hoogtepunt heen

De economische voorspoed van de afgelopen jaren ging lange tijd vergezeld van een hoog vertrouwen bij ondernemers. Als we kijken naar het sentiment van ondernemers in Rijnmond over het economische klimaat in de komende drie maanden dan zien we een duidelijk omslagpunt naderen.  Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 zijn nog maar net iets meer ondernemers in Rijnmond dat aangeeft dat het economisch klimaat, voor de onderneming, zich in de komende drie maanden zal verbeteren, dan verslechteren. Dit beeld sluit aan bij de recente prognoses van het CPB: de vaart gaat uit de economische groei. 

Oordeel economisch klimaat, Rijnmond en Nederland
Werkloosheid stijgt licht in 2020, maar blijft uitzonderlijk laag

In de prognoses van het CPB wordt in 2020 als gevolg van de groeivertraging een lichte stijging van de Nederlandse werkloosheid voorzien: een toename van 25 duizend werklozen. Het werkloosheidspercentage stijgt van 3,4% in 2019 naar 3,6% in 2020. De werkloosheid blijft daarmee uitzonderlijk laag. Het is dan ook de verwachting dat de spanning op de Nederlandse en Rijnmondse arbeidsmarkt in 2020 iets terug zal lopen, maar nog steeds op een hoog niveau zal liggen. 

 

POWERED BY

powered by