FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Sectorupdate Zorg en Welzijn - editie 2021 #1

Belangrijke inzichten
  • Er is veel aandacht nodig voor behoud van personeel, want het verloop is hoog. 39% van de werknemers verlaat de werkgever binnen 2 jaar.
  • De belangstelling voor opleidingen in Zorg & Welzijn is toegenomen, dus er zijn inspanning nodig voor voldoende en passende stagemogelijkheden.
  • Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2021 7,56%. In hetzelfde kwartaal in 2020 lag het ziekteverzuim op 7,39%, wat een indicatie kan zijn dat het verzuimpercentage zich aan het stabiliseren is. 
  • De Raad van State stelt dat gemeenten de komende kabinetsperiode niet belast moeten worden met verdere decentralisaties (denk aan WMO, Jeugdwet en Participatiewet) of nieuwe spelregels ten aanzien van gedecentraliseerde taken. 

In juni 2021 is de sectorupdate Zorg & Welzijn uitgebracht door de gemeente Rotterdam, werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg en het Werkgevers Servicepunt Rijnmond. Hierin wordt aandacht geschonken aan belangrijke ontwikkelingen binnen Zorg & Welzijn tussen december 2020 en juni 2021. Download hieronder de volledige update:

 Sectorupdate Zorg & Welzijn (december 2020 t/m juni 2021)

Interactief dashboard voor Zorg & Welzijn Rijnmond

Bezoek hier ook het ArbeidsmarktInBeeld-dashboard voor deRotterdamseZorg voor aanvullend inzicht in de meest actuele ontwikkelingen binnen Zorg & Welzijn in Rijnmond.

POWERED BY

powered by