FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

RijnmondInZicht, stand van zaken


Op deze pagina vindt u  de stand van zaken omtrent ontwikkelingen van RijnmondInZicht. Hieronder kunt u het volledige bestand met (beoogde) ontwikkelingen downloaden. Verder beneden ziet u een beknopt overzicht van de zaken die zijn afgerond, of waaraan momenteel gewerkt wordt. Bij ieder item in dit overzicht staat tussen haakjes het rijnummer van het betreffende item in het onderstaande Excelbestand.

 Volledige lijst geplande ontwikkelingen RIZ.xlsx


Overzicht van voltooide taken en taken waaraan gewerkt wordt


Groen = issue voltooid

Blauw = op te leveren in november 2020

 Oranje  = meegenomen in AIZ/RIZ 2.0

 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Alle datasets en grafieken zijn door Etil volgens intern protocol gecontroleerd. Ieder teamlid van Arbeidsmarkt en Onderwijs neemt wekelijks een aantal thema's voor zijn rekening en controleert de bijbehorende grafieken.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Aad heeft concept gestuurd. Jeroen: "Daar kunnen we verkenning van maken voor RIZ en Haaglanden"
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Is actief. Peter past beschrijving LinkedIn-kanaal nog aan.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Etil actualiseert verkenningen (data + states). Collega Jesse Paas heeft op 23-10 een mail aan Aad gestuurd m.b.t. de correctheid van de koppeltabel voor Food. Er was namelijk onduidelijkheid over de SBI codes voor de branche Belangenbehartiging. In dezelfde mail heeft Jesse ook een koppeltabel gevraagd voor de verkenning windenergie. Hij heeft nog geen reactie ontvangen op deze mail.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Skillstegel is op de Rijnmond-pagina gezet
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Op RIZ komt extra content voor gemeenten. Release van GIZ is momenteel uitgesteld. 
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Uniformering SBI-indelingen. Aad checkt bij UWV welke indelingen worden gebruikt. Patrick heeft SBI-indeling van Etil gemaild.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Update van koppeltabel werksoorten. Behoefte aan ISCO / ESCO. (Aad > Ashraf). Nieuwe lijsten worden gemaakt, zijn nog on-hold ivm teveel kansrijke beroepen. Lijsten zijn met twee tot drie weken gereed.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Varianten van notificaties (bijv. RSS-feed) bekijken. Deze functionaliteit zal niet in het design van volgende AIZ/RIZ versie zitten en is afgeraden, aangezien er door de vele datasets een overload aan informatie dreigt te ontstaan. Verder worden er met enige regelmaat veranderingen in datasets doorgevoerd zonder dat er nieuwe data worden toegevoegd (denk aan nieuwe labels). Het systeem zou dit als een update van onderliggende states beschouwen, terwijl er verder geen nieuwe data zijn toegevoegd; je krijgt dan onterecht een update-melding.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Peter en Aad hebben toegang gekregen tot het Google Analytics account van RIZ. Op termijn krijgen zij ook toegang tot het AIZ Analytics dashboard waaraan Etil nu werkt (zie screenshot).

 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Loopt mee in havenonderzoek.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Dashboard gedeelte is af. Er komen ook nog factsheets in november.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: We kunnen nieuwe thema's toevoegen aan de landkaart op de landingspagina van RIZ en andere arbeidsmarktregio's in Zuid-Holland. Welke thema's dat zijn, moet nog aangegeven worden. 'Stagebanen' bijvoorbeeld?
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Als bug gelogd bij Ashraf.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0 (designs zijn in november klaar). In eerste instantie is gediscussieerd over verschillende oplossingen: Een tooltip met tekst als je over het i'tje of de titel van een grafiek beweegt, of verduidelijkende tekst in een uitvouwbaar toelichtingsmenu onderaan de grafiek. In het nieuwe design van de website is momenteel voor de laatste optie gekozen, aangezien deze al met succes is toegepast voor de grafieken van ArbeidsmarktInBeeld.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0 (designs zijn in november klaar)
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. Ieder thema krijgt een apart dashboard met eerst een stuk toelichtende tekst en daaronder de grafieken (zie ArbeidsmarktInBeeld  voor een soortgelijke oplossing). Naast deze thematische dashboards blijft het dataportaal ook bestaan en krijgt ieder thema in het filtermenu van het dataportaal een informatieknopje waarin het thema wordt toegelicht.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0 (designs zijn in november klaar). Er kan nog gekeken worden naar bijvoorbeeld een nieuw thema als Leven Lang leren en een koppeling gelegd worden naar SkillsInZicht. Voer voor verdere discussie.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. De dataportaal-knop wordt toegevoegd.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Rijnmond vraagt of er meer domeinen bij kunnen komen en hoe we dit vormgeven? De bestaande domeinen worden in ieder geval meegenomen in AIZ/RIZ versie 2.0. Domeinen komen terug maar minder prominent in het nieuwe design. Er staat bijvoorbeeld, 'Zie dashboard Overheid'. De vraag of er meer domeinen toegevoegd gaan worden (in de lijn van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en skills), ligt momenteel bij Jeroen.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Verkenningen vormen altijd de bovenste rij bij de artikelen op RIZ. In AIZ/RIZ versie 2.0 worden artikelen en verkenningen als aparte onderdelen getoond. Zie bijvoorbeeld ArbeidsmarktInZicht (artikelen staan bovenaan, verkenningen in een apart kopje daaronder).
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. Als je op RIZ bent, staat Rijnmond automatisch overal in de regiofilter. Toevoeging van thema Haven moet nog besproken worden.

 

25. Nalopen huidige set visualiaties en gerelateerde visualisaties (4)

26. Verkenning Deel LWA's (nieuw) (5)

27. Uitbreiden profielen en studies (14)

28. Verkenning NPRZ (16)

29. PR, Lancering, Nieuwsbrief (17)

30. Regionale bijstandsmonitor (19)

31. Uitbreiding gebieden (29)

32. Tiles navigatie (32)


POWERED BY

powered by