FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

RijnmondInZicht, stand van zaken


Op deze pagina vindt u  de stand van zaken omtrent ontwikkelingen van RijnmondInZicht. Hieronder kunt u het volledige bestand met (beoogde) ontwikkelingen downloaden. Verder beneden ziet u een beknopt overzicht van de zaken die zijn afgerond, of waaraan momenteel gewerkt wordt. Bij ieder item in dit overzicht staat tussen haakjes het rijnummer van het betreffende item in het onderstaande Excelbestand.

 Volledige lijst geplande ontwikkelingen RIZ.xlsx


Overzicht van voltooide taken en taken waaraan gewerkt wordt


Groen = issue voltooid

Blauw = mee bezig en binnen afzienbare tijd op te leveren

Oranje  = meegenomen in AIZ/RIZ 2.0

 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Alle datasets en grafieken zijn door Etil volgens intern protocol gecontroleerd. Ieder teamlid van Arbeidsmarkt en Onderwijs neemt wekelijks een aantal thema's voor zijn rekening en controleert de bijbehorende grafieken.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Mee bezig. Wordt opgenomen in sprint 21 van Etil (8 - 22 februari). 2e verkenning op basis van EVR: Economische Verkenningen Rotterdam (komt uit op 9 maart). Deze komen in ieder geval op RIZ te staan. Wellicht mogelijk om iets soortgelijks voor overige AMR's in Zuid-Holland en het gebied Rotterdam, Haaglanden te doen?
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Is actief.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Etil actualiseert verkenningen (data + states). Collega Jesse Paas heeft op 23-10 een mail aan Aad gestuurd m.b.t. de correctheid van de koppeltabel voor Food. Er was namelijk onduidelijkheid over de SBI codes voor de branche Belangenbehartiging. In dezelfde mail heeft Jesse ook een koppeltabel gevraagd voor de verkenning windenergie. De juiste koppeltabellen zijn nog niet ontvangen. De verkenningen hebben nog geen update gehad. Aad gaat er achteraan.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Skillstegel is op de Rijnmond-pagina gezet
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: GemeenteInZicht is gelanceerd en factsheets zijn naar Peter gestuurd.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: We blijven ROA  SBI-indeling gebruiken.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Update van koppeltabel werksoorten. Profielen zijn ontvangen en worden door Etil doorgevoerd op RIZ. Jeroen kijkt er met Jesse naar. Jesse neemt contact op met Aad om te kijken hoe het gebouwd is.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Varianten van notificaties (bijv. RSS-feed) bekijken. Deze functionaliteit zal niet in het design van volgende AIZ/RIZ versie zitten en is afgeraden, aangezien er door de vele datasets een overload aan informatie dreigt te ontstaan. Verder worden er met enige regelmaat veranderingen in datasets doorgevoerd zonder dat er nieuwe data worden toegevoegd (denk aan nieuwe labels). Het systeem zou dit als een update van onderliggende states beschouwen, terwijl er verder geen nieuwe data zijn toegevoegd; je krijgt dan onterecht een update-melding.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Peter en Aad hebben toegang gekregen tot het Google Analytics account van RIZ. Op termijn krijgen zij ook toegang tot het AIZ Analytics dashboard waaraan Etil nu werkt (zie screenshot).

 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Afgerond
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Dashboard gedeelte is opgeleverd. Factsheets komen in de week van 8 februari.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Thema actieve leerbedrijven is toegevoegd als thema aan de landingspagina van RIZ.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Opgelost
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0 (designs zijn in november klaar). In eerste instantie is gediscussieerd over verschillende oplossingen: Een tooltip met tekst als je over het i'tje of de titel van een grafiek beweegt, of verduidelijkende tekst in een uitvouwbaar toelichtingsmenu onderaan de grafiek. In het nieuwe design van de website is momenteel voor de laatste optie gekozen, aangezien deze al met succes is toegepast voor de grafieken van ArbeidsmarktInBeeld.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0 (designs zijn in november klaar)
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. Ieder thema krijgt een apart dashboard met eerst een stuk toelichtende tekst en daaronder de grafieken (zie ArbeidsmarktInBeeld  voor een soortgelijke oplossing). Naast deze thematische dashboards blijft het dataportaal ook bestaan en krijgt ieder thema in het filtermenu van het dataportaal een informatieknopje waarin het thema wordt toegelicht.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. Nu al een subthema toegevoegd binnen het dataportaal van RIZ onder het thema Vacatures -> subthema Skills.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. De dataportaal-knop wordt toegevoegd.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Rijnmond vraagt of er meer domeinen bij kunnen komen en hoe we dit vormgeven? De bestaande domeinen worden in ieder geval meegenomen in AIZ/RIZ versie 2.0. Domeinen komen terug maar minder prominent in het nieuwe design. Er staat bijvoorbeeld, 'Zie dashboard Overheid'. De vraag of er meer domeinen toegevoegd gaan worden (in de lijn van economie, arbeidsmarkt, onderwijs en skills), ligt momenteel bij Jeroen.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Verkenningen vormen altijd de bovenste rij bij de artikelen op RIZ. In AIZ/RIZ versie 2.0 worden artikelen en verkenningen als aparte onderdelen getoond. Zie bijvoorbeeld ArbeidsmarktInZicht (artikelen staan bovenaan, verkenningen in een apart kopje daaronder).
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0. Als je op RIZ bent, staat Rijnmond automatisch overal in de regiofilter. Toevoeging van thema Haven moet nog besproken worden.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Onderdeel van AIZ/RIZ versie 2.0.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: GemeenteInzicht is gelanceerd en PR-campagne is gestart in samenwerking met Rob van Hilten.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Rijnmond
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Moet nog gebeuren. Nieuw RIZ-design afwachten van Etil en we bespreken het dan verder.
 • Melder: Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Afgerond
 • Melder: Jeroen
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Beoogde livegang is begin juli 2021. Testomgeving wordt t.z.t. vrijgegeven.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Afgerond
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Indien mogelijk aangeven wie zich heeft aangemeld/afgemeld voor de nieuwsbrief en in ieder geval een methode bedenken om de bezoekersaantallen voor RIZ weer te geven.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Aad
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Aad komt hierop terug
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Rijnmond / Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status:  Funding voor 2 verkenningen is goedgekeurd.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Hoe gaan we werksoorten updaten? Aad bespreekt nog met Jeroen hoe vaak we de HalloWerk data updaten. Als frequentie bekend is dan moet een nieuwe koppeltabel gemaakt worden en dit moet Aad met Jesse bespreken.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Mock-up gemaakt. Staat even stil
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Eerst moeten afspraken gemaakt worden met alle gemeenten voor aanlevering gegevens (november 2020?) Aad is ermee bezig.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Etil
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Op verzoek kunnen we maatwerkregio's aanmaken. De dataopties zijn echter beperkt: We kunnen dit alleen voor vestigingen doen en deels voor vacatures. Nieuwe gebieden zijn momenteel niet meegenomen in AIZ/RIZ versie 2.0.
 • Melder: Aad / Peter
 • Uitvoerder: Aad / Peter
 • Kosten: n.v.t.
 • Status: Mock-up is ontwikkeld. Offerte en planning (Etil). Rijnmond checkt bij Peter Smits of we met de financiering (37.500-49.500) onder de aanbestedingsgrens kunnen blijven.
 


POWERED BY

powered by