Inleiding

Welkom op de Bestuurlijke verkenning over de arbeidsmarkt en economie van Rijnmond.

Rijnmond is met 1,2 miljoen inwoners, een bruto regionaal economisch product van 110 miljard en ruim 600.000 banen en belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie.

 

De regio Rijnmond heeft een unieke positie met een aantal sterke economische troeven zoals een groeiend scale up cultuur, de infrastructuur in de haven, groeiende niches zoals waterstof en medische technologie en meerdere samenwerkende toponderwijsinstellingen.

 

De ondernemers en de economie staan ook voor grote uitdagingen. De afgelopen jaren hebben zij het zwaar gehad en voor velen is de toekomst nog steeds onzeker. De gevolgen van wereldwijde ontwikkelingen zoals klimaatverandering, uitputting en prijsverhogingen van grondstoffen, de energietransitie en voortgaande digitalisering vragen om actuele inzichten om snel en te kunnen handelen.

 

Deze verkenning helpt u om snel en eenduidig inzicht te krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen in de economie én arbeidsmarkt. In een overzicht krijgt u inzicht in de economische inzichten, ontwikkeling op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid en staat van het onderwijs. Door eenvoudig naar beneden te scrollen ziet u al deze ontwikkelingen.

 

De bestuurlijke verkenning is onderdeel van RijnmondInZicht.nl, hét innovatieve arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

 

Deze verkenning is opgebouwd uit vier hoofddomeinen:

 1. Economie
 2. Arbeidsmarkt
 3. Werkgelegenheid
 4. Onderwijs

Economie

Voor dit domein wordt gebruik gemaakt van actuele economische inzichten. Zo wordt er inzicht gegeven in de volgende onderwerpen:

 

 1. Oordeel van ondernemers over het economisch klimaat de komende 3 maanden.
 2. Consumentenvertrouwen, oordeel van consumenten over het economische klimaat en de koopbereidheid van consumenten: data alleen beschikbaar voor provincie Zuid-Holland.
 3. Ontwikkeling faillissementen van bedrijven en instellingen.
 4. Ontwikkeling ervaren belemmeringen door ondernemers en belemmeringen per bedrijfstak.

Met de regiofilter kunnen de data gefilterd worden op het niveau van provincie Zuid-Holland en Rijnmond. Data zijn echter niet altijd beschikbaar voor ieder regionaal niveau. Wanneer een grafiek aangeeft dat data niet beschikbaar zijn op het betreffende filterniveau, kunt u een andere regionale filter selecteren.

Wilt u meer informatie over een grafiek? Klik dan op het zwarte informatieknopje rechts bovenin iedere grafiek.

Oordeel economisch klimaat
Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid
Faillissementen, per maand
Ontwikkeling belemmeringen
Belemmeringen, naar bedrijfstak

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is continue in beweging. De onderwerpen die relevant zijn voor dit domein worden hieronder weergegeven:

 

 1. Aandeel ondernemers dat belemmeringen ervaart door personeelstekorten: data alleen beschikbaar voor Rijnmond en provincie Zuid-Holland
 2. De ontwikkeling van het aantal vacatures. Dit geeft een indicatie van de vraag naar nieuw personeel.
 3. Het werkloosheidspercentage. Dit geeft een indicatie van de arbeidsmarkt en welke groepen mensen nog beschikbaar zijn: data alleen beschikbaar voor provincie Zuid-Holland.
 4. De arbeidsmarktpositie van jongeren. Zij zijn de toekomst en daarmee een belangrijke groep.

Met de regiofilter kunnen de data gefilterd worden op het niveau van provincie Zuid-Holland, Rijnmond en Rijnmondse gemeenten. Data zijn echter niet altijd beschikbaar voor ieder regionaal niveau. Wanneer een grafiek aangeeft dat data niet beschikbaar zijn op het betreffende filterniveau, kunt u een andere regionale filter selecteren.

Wilt u meer informatie over een grafiek? Klik dan op het zwarte informatieknopje rechts bovenin iedere grafiek.

Aandeel ondernemers dat belemmeringen ervaart door personeelstekorten; naar bedrijfstak
Ontwikkeling aantal vacatures, naar opleidingsniveau
Werkloosheidspercentage, per kwartaal
Arbeidsmarktpositie jongeren geregistreerd werkzoekend
Arbeidsmarktpositie jongeren naar onderwijsdeelname

Bevolkingsopbouw

Bevolkingspiramide
Prognose bevolkingspiramide

Vergrijzing

Aantal ouderen (55-74 jaar) per sector
Aandeel ouderen (55-74 jaar) per sector

Jongeren

Aantal jongeren (15-27 jaar) per sector
Aandeel jongeren (15-27 jaar) per sector

Vergrijzing vs Jongeren

Aantal jongeren (15-27 jaar) en ouderen (55-74 jaar) per sector
Aandeel jongeren (15-27 jaar) en ouderen (55-74 jaar) per sector

Ontwikkeling leeftijdsverdeling

Leeftijdsverdeling: ontwikkeling aantal mensen per leeftijdscategorie
Leeftijdsverdeling: ontwikkeling aandeel werknemers per leeftijdscategorie

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid is ondanks de coronacrisis gegroeid. Het aantal hoger opgeleide werkenden neemt toe. Het aantal lager opgeleide werknemers blijft afnemen. De volgende onderwerpen komen in dit domein aan bod:

 1. Het aantal arbeidsplaatsen.
 2. Het aantal werkenden naar opleidingsniveau.
 3. De specialisatiegraag per sector. Dit is een indicator die aangeeft of een sector in een regio meer of minder dan een gemiddeld aantal arbeidsplaatsen heeft in vergelijking met Nederland. Het regionale aandeel van arbeidsplaatsen in een sector wordt afgezet tegen het nationale aandeel van die sector. Scores kunnen simpel gezegd als volgt geïnterpreteerd worden:

  - 100 = de regio bevindt zich op het landelijk gemiddelde qua specialisatie in de betreffende sector
  - lager dan 100 = de regio specialiseert zich minder in een sector dan het landelijk gemiddelde
  - hoger dan 100 =  de regio specialiseert zich meer in een sector dan het landelijk gemiddelde

  Vooral chemische industrie, energie, financiële dienstverlening, openbaar bestuur, verhuur- en overige zakelijke dienstverlening, en vervoer en opslag zijn in Rijnmond sterker vertegenwoordigd. Vandaar dat zij scores van boven 100 hebben.
 4. Prognose arbeidsmarktontwikkeling. Dit is een indicatie voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De gegevens zijn afkomstig van het ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt): data zijn alleen beschikbaar voor Rijnmond.
 5. Skills. De vraag naar skills wordt steeds belangrijker. Onder dit thema zijn voor drie skillstypen (Soft Skills, Kennis Skills, en Vaardigheden) de meest gevraagde skills weergegeven voor verschillende beroepsniveaus: deze data zijn alleen beschikbaar voor Nederland, aangezien ze te onbetrouwbaar worden op het niveau van provincies en arbeidsmarktregio's.

Met de regiofilter kunnen de data gefilterd worden op het niveau van provincie Zuid-Holland, Rijnmond en Rijnmondse gemeenten. Data zijn echter niet altijd beschikbaar voor ieder regionaal niveau. Wanneer een grafiek aangeeft dat data niet beschikbaar zijn op het betreffende filterniveau, kunt u een andere regionale filter selecteren.

 

Wilt u meer informatie over een grafiek? Klik dan op het zwarte informatieknopje rechts bovenin iedere grafiek.

Arbeidsplaatsen
Werkenden, naar opleidingsniveau
Specialisatiegraad, naar sector
Prognose arbeidsmarktontwikkelingen (tot 2028)
Top 15 meest gevraagde professionele skills
Top 15 meest gevraagde ICT Skills
Top 15 meest gevraagde soft skills
Meest gevraagde taal skills

Onderwijs

In dit overzicht worden de belangrijkste onderwijsindicatoren weergeven voor zowel vo, vmbo, mbo en hoger onderwijs (hbo en wo). Tevens worden de belangrijkste prognoses weergegeven. Zo geef dit domein inzicht in de volgende onderwerpen:

 

 1. Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo.
 2. Doorstroom vanuit vmbo naar mbo-sector.
 3. Doorstroom vanuit havo en vwo naar sector hoger onderwijs.
 4. Doorstroom vanuit mbo naar sector in hoger onderwijs.
 5. Instroom van nieuwe studenten, aantal zittende studenten en gediplomeerden in het mbo en hoger onderwijs.
 6. Toekomstige arbeidsmarktsituatie (arbeidsmarktperspectief) tot 2026 voor mbo-opleidingen en hoger onderwijs-opleidingen. Voor extra informatie zie website ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt). Data zijn alleen beschikbaar voor Rijnmond.

Met de regiofilter kunnen de data gefilterd worden op het niveau van provincie Zuid-Holland en Rijnmond. Data zijn echter niet altijd beschikbaar voor ieder regionaal niveau. Wanneer een grafiek aangeeft dat data niet beschikbaar zijn op het betreffende filterniveau, kunt u een andere regionale filter selecteren.

 

Wilt u meer informatie over een grafiek? Klik dan op het zwarte informatieknopje rechts bovenin iedere grafiek.

Leerlingen voortgezet onderwijs, prognose
Doorstroom vmbo (vo leerweg), naar mbo (mbo sector)
Doorstroom havo en vwo, naar hoger onderwijs
Doorstroom mbo naar hoger onderwijs, naar betacluster
Mbo-studenten naar niveau, prognose
Ontwikkeling instroom mbo
Ontwikkeling instroom in hoger onderwijs, naar opleidingssector
Ontwikkeling studenten, naar mbo-niveau en leerweg
Ontwikkeling aantal studenten hoger onderwijs, naar opleidingssector
Ontwikkeling aantal gediplomeerden mbo
Ontwikkeling gediplomeerden hoger onderwijs, naar opleidingssector
Toekomstige arbeidsmarktsituatie, mbo in 2028
Toekomstige arbeidsmarktsituatie, ho in 2028

POWERED BY

powered by