Inleiding

In dit onderdeel van het dashboard kijken wij naar het thema Aansluiting vraag en aanbod. Dit analyseren we aan de hand van de arbeidsmarktspanning in de regio Rijnmond. Daarbij wordt gekeken naar de arbeidsmarktspanning in het algemeen, en de arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse en beroepsgroep. Naast de arbeidsmarktspanning biedt deze sectie van het dashboard inzicht in de gevraagde skills voor verschillende sectoren en beroepen die relevant zijn voor havengebied Rotterdam. Met behulp van onderstaande filter kunt u een vergelijking maken tussen Nederland en arbeidsmarktregio Rijnmond.

Regio

Arbeidsmarktspanning

Deze sectie van het dashboard biedt inzicht in de arbeidsmarktspanning. De arbeidsmarktspanning geeft een indicatie van de verhouding tussen openstaande vacatures en het direct beschikbare aanbod, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. Hieronder ziet u de ontwikkeling van de arbeidsmarktspanning in de afgelopen jaren.

Arbeidsmarktspanning

Arbeidsmarktspanning, naar beroepsklasse

Naast de ontwikkeling in de algemene arbeidsmarktspanning, brengen we hieronder de ontwikkeling in arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse verder in beeld. Allereerst ziet u de ontwikkeling in arbeidsmarktspanning voor technische beroepen en transport en logistiek in vergelijking met de algemene arbeidsmarktspanning. Vervolgens de arbeidsmarktspanning van het afgelopen kwartaal voor alle beroepsklasses. Door middel van de filter bovenaan de visual kunt u een andere periode voor analyse selecteren.

Ontwikkeling arbeidsmarktspanning, naar beroepsklasse
Arbeidsmarktspanning, naar beroepsklasse

Arbeidsmarktspanning, naar beroepsgroep

In onderstaande sectie van het dashboard wordt de arbeidsmarktspanning verder uitgesplitst naar beroepsgroepen. Zo krijgt u inzicht in de krapte op de arbeidsmarkt voor een specifieke beroepsgroep. U ziet de arbeidsmarktspanning voor beroepsgroepen binnen transport en logistiek beroepen en technische beroepen. Vervolgens geven wij een overzicht van de beroepsgroepen met de grootste krapte binnen deze twee beroepsklasses. Door middel van de filter bovenaan de visuals kunt u een andere periode voor analyse selecteren.

Arbeidsmarktspanning, naar technische beroepen
Arbeidsmarktspanning, naar transport en logistiek beroepen
Arbeidsmarktspanning, top 20 technische en transport en logistiek beroepen

Gevraagde skills, naar sector

De onderstaande sectie geeft meer informatie over de gevraagde skills binnen de relevante sectoren voor Havengebied Rotterdam. Op basis van een uitgebreide analyse van de skills waar werkgevers naar vragen in hun vacatures, bieden we inzicht in wat een sollicitant idealiter moet kennen en kunnen. Daarbij maken wij onderscheid tussen kennis (wat ken ik?), vaardigheden (wat kan ik?) en soft skills (wie ben ik?). U kunt door middel van de filter hieronder de gevraagde skills voor een specifieke sector bekijken.

KENNIS - top 10 skills, naar sector
VAARDIGHEDEN - top 10 skills, naar sector
Soft skills - top 10 skills, naar sector (haven)

Gevraagde skills, naar beroepen

Na een inventarisatie van gevraagde skills per sector, wordt in deze sectie aanvullende informatie gegeven over de gevraagde skills per beroep en beroepsklasse. Zo krijgt u inzicht in de skills die gevraagd worden voor de beroepen die relevant zijn voor Havengebied Rotterdam. Selecteer in de onderstaande filter een beroepsklasse om meer te leren over gevraagde skills binnen technische beroepen en transport en logistiek beroepen. Selecteer beroepsklasse en vervolgens een beroep naar keuze om de gevraagde skills voor een specifiek beroep te bekijken.

Kennis - Top 10 skills
Vaardigheden - Top 10 skills
SOFT SKILLS - Top 10 skills - Nederland

POWERED BY

powered by