FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

  • Werkgelegenheid
  • Werkloosheid
  • Vacatures
  • Tekorten stages en leerbanen

RijnmondInZicht

RijnmondInZicht is hét innovatieve arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

 

RijnmondInZicht.nl is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van de AWVN, FNV, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MKB Rotterdam-Rijnmond, UWV, VNO-NCW, Zadkine en het Ministerie van SZW.

Nieuwste data

Online nieuwe vacatures, naar beroep per sector
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel (04-12-2020)
Voortijdig schoolverlaters (%), naar regio en onderwijsniveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: DUO (04-12-2020)
Online nieuwe vacatures, naar uitstroomprofiel
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel (04-12-2020)
Online nieuwe vacatures, naar beroepsgroep en beroepsklasse
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: Textkernel (04-12-2020)

POWERED BY

powered by