FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Stages en leerbedrijven

Binnen het thema stages en leerbedrijven geven we inzicht in de stagemarkt van het mbo. Hoeveel erkende leerbedrijven kent de regio? Wat is de samenstelling van deze erkende leerbedrijven naar leerweg en mbo-niveau? Welk aandeel van deze leerbedrijven is actief?Hoeveel beroepspraktijkvormingsplaatsen (bpvo’s) zijn gestart? Hoe groot is het aantal openstaande stages? Wat is de verdeling van de openstaande stages naar sector en bedrijfsgrootte? Hoe groot is het tekort aan stagetekorten naar mbo-leerweg? Zijn de tekorten ten opzichte van een jaar geleden toe- of afgenomen?

Leerbedrijven

Aantal leerbedrijven naar leerweg

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aandeel actieve leerbedrijven naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aantal erkende leerbedrijven naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Beroepspraktijkvormingsplaatsen (bpvo's)

Aantal gestarte bpvo's naar beroepsgroep

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aantal gestarte bpvo's

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aandeel gestarte bpvo's naar beroepsgroep en regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Openstaande stages, kenmerken opleiding

Openstaande stages naar leerweg

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Openstaande stages naar niveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aandeel openstaande stages naar leerweg en regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Openstaande stages, kenmerken bedrijf

Aantal openstaande stages naar sector

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aantal openstaande stages naar bedrijfsgrootte

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aandeel openstaande stages naar sector en regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Tekorten stages

Aantal stagetekorten naar leerweg

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aandeel stagetekorten naar leerweg

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

Aantal stagetekorten naar leerweg en regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: SBB (09-07-2024)

POWERED BY

powered by