FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Subthema

Werkenden naar opleiding

Binnen het thema werkenden naar opleiding geven we inzicht in de ontwikkeling en samenstelling van het aantal werkenden naar opleiding. We hanteren daarbij vier verschillende indelingen, waarbij het aantal uitsplitsingen van de indeling van elkaar afwijkt (3, 5 en 8 onderwijscategorieën en 4 beroepsniveaus). Hoe groot is het aantal laag- en hoogopgeleide werkenden? Neemt het aandeel hoogopgeleide werkenden de laatste jaren toe? In welke mate bestaan er verschillen tussen werkenden naar opleiding naar (persoons)kenmerk: geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, type dienstverband en omvang dienstverband. In welke opleidingsniveaus is de regio in termen van werkenden gespecialiseerd?

Werkenden naar opleidingsniveau (3 categorieën)

Werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Aandeel werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau en regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar opleidingsniveau (5 categorieën)

Werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau (5)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar opleidingsniveau (5) en leeftijd

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Aandeel werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau (5) naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar opleidingsniveau (8 categorieën)

Werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau (8)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar opleidingsniveau (8) en leeftijd

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Aandeel werkzame beroepsbevolking naar opleidingsniveau (8) naar regio (%)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar beroepsniveau

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsniveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(19-06-2024)

Werkenden naar beroepsniveau en leeftijd

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(15-07-2024)

Werkenden naar beroepsniveau en opleidingsniveau

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Specialisatie naar opleidingsniveau

Specialisatiegraad naar opleidingsniveau, detail (werkenden)

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Ontwikkeling specialisatiegraad naar opleidingsniveau, detail (werkenden), laatste 5 jaar

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Specialisatiegraad naar opleidingsniveau, detail (werkenden), naar regio

Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

POWERED BY

powered by