Inleiding

Binnen de analyse van het thema WW-uitkeringen bieden we inzicht in de omvang en ontwikkeling van het aantal personen met een ww-uitkering. Deze uitkeringen zijn door het UWV verstrekt in het kader van de WerkloosheidsWet. Daarbij onderscheiden we de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en duur van de uitkering. Daarnaast geven we ook inzicht in de ontwikkelingen in ww-uitkeringen naar beroepsklasse en beroep. Middels de filter hieronder kunt u de gegevens voor arbeidsmarktregio Rijnmond en onderliggende gemeentes bekijken.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

Binnen deze sectie geven we inzicht in de omvang en de ontwikkeling van het aantal ww-uitkeringen.
De cijfers hebben betrekking op het aantal personen met een ww-uitkering op het einde van de maand.

Ontwikkeling lopende ww-uitkeringen
Ontwikkeling in- en uitstroom WW-uitkeringen

WW-uitkeringen naar kenmerken

Naast inzicht in het totaal aantal personen met een uitkering, bieden wij hier inzicht in de persoonkenmerken van personen die een WW-uitkering ontvangen. Daarbij kijken we naar geslacht, leeftijd, en opleidingsniveau. Ook brengen we de duur van de WW-uitkering in beeld.

De cijfers hebben betrekking op de kenmerken van personen die op het einde van de desbetreffende maand een uitkering ontvingen.

Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar geslacht
Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar leeftijd
Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar opleidingsniveau
Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar duur

WW-uitkeringen naar beroepsklasse

Binnen deze sectie van het dashboard bieden we een overzicht van de omvang en ontwikkeling van het aantal personen met een WW-uitkering, naar beroepsklasse. Zo krijgt u inzicht in de instroom, uitstroom en lopende WW-uitkeringen binnen verschillende beroepsklasses. Middels de filters hieronder kunt u de data voor de beroepsklasse technische beroepen of transport en logistiek bekijken.

De cijfers hebben betrekking op de uitkeringsduur op het einde van de maand.

Ontwikkeling WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
In- en uitstroom WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
Lopende WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
Instroom WW-uitkeringen, naar beroepsklasse
Uitstroom WW-uitkeringen, naar beroepsklasse

WW-uitkeringen naar beroep

Naast een inzicht in de WW-uitkeringen naar beroepsklasse, bieden we hier verdiepende informatie over de omvang en ontwikkelingen in het aantal personen met een WW-uitkering naar beroep. Door middel van de filters hieronder kunt u een beroep selecteren binnen de beroepsklasse technische beroepen of transport en logistiek.

De cijfers hebben betrekking op de uitkeringsduur op het einde van de maand.

Lopende WW-uitkeringen, naar beroep
In- en uitstroom WW-uitkeringen, naar beroep
Lopende WW-uitkeringen, naar beroep (top 20)
Instroom WW-uitkeringen, naar beroep (top 20)
Uitstroom WW-uitkeringen, naar beroep (top 20)

POWERED BY

powered by