FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Werkzame personen in de banenafspraak

Banenafspraak: Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap.

Doelgroep banenafspraak:
 De volgende mensen staan in het doelgroepregister en vallen onder de banenafspraak:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen, van wie wij vaststellen dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen van wie wij vaststellen dat zij alleen met de voorziening jobcoaching het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) die zich hebben aangemeld bij UWV;
  • Mensen met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening);
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken;
  • Mensen met een WIW-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombanen);
  • Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.
Werkzame personen: Personen die betaalde arbeid verrichten en onderdeel uitmaken van het doelgroepenregister banenafspraak, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
  • Arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus en sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
  • Tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
  • Tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: UWV

POWERED BY

powered by