Monitor Zuid-Hollandse Delta

Samen voor een krachtige regio

Door over gemeentegrenzen heen te kijken, is veel meer mogelijk. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten werken samen in de Zuid-Hollandse Delta. In de Regio Deal bundelen we onze krachten op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Dat doen we voor onze 300.000 inwoners. De Zuid-Hollandse Delta is een uniek gebied met sterke en innovatieve economische sectoren en een bijzondere natuur die duurzaam en innovatief wil groeien. We zetten in op zowel economische als ecologische verbeteringen in de regio. Op die manier houden we als regio een duurzaam toekomstperspectief. Onze regio bruist van de innovatieve ondernemers en initiatieven. Daarom willen we samen met ondernemers, overheid en onderwijs de schouders onder deze opgaven zetten en slim samenwerken. Samen voor een krachtige Zuid-Hollandse Delta!

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling

Binnenlandse migratie en bevolking naar herkomst.

Meer informatie

Vestigingen en banen

Vestigingen, arbeidsplaatsen, opheffingen en oprichtingen naar sector.

Meer informatie

Arbeidsmarkt

Vacatures, belemmeringen, werkenden, arbeidsmarktspanning en bijstandsuitkeringen.

Meer informatie

Onderwijs

Doorstroomcijfers tussen onderwijstypen en prognoses voor het vo en mbo.

Meer informatie

POWERED BY

powered by