Rijnmond Werkt Door

InZicht voor een inclusievere arbeidsmarkt

Welkom op het innovatieve arbeidsmarktdashboard van Rijnmond Werkt Door. Dit dashboard helpt je om snel en eenduidig inzicht te krijgen in de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Klik op een van de thema’s en je krijgt de meest actuele arbeidsmarktinformatie op het dashboard.

Uitgelicht

Beroepen

Kansrijkheid, vacatures, gevraagde skills

Meer informatie

Sectoren

Kansrijkheid, bedrijven, vacatures

Meer informatie

Uitstroomprofielen

Arbeidsmarktkansen, vacatures, skills

Meer informatie

Arbeidsmarktanalyses per thema

Conjunctuur

Conjunctuur, economie, ramingen

Meer informatie

Bedrijvigheid

Vestigingen, werkgelegenheid, faillissement

Meer informatie

Vacatures

Bij werkgever, bij intermediairs

Meer informatie

Arbeidsdeelname

Beroepsbevolking, arbeidsparticipatie, werkloosheid

Meer informatie

WW-uitkeringen

WW-rechten, bijstand, reïntegratie

Meer informatie

Bijstand

Bijstandsuitkeringen uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

Meer informatie

Externe dashboards

Spanningsindicator

Arbeidsmarktspanning

Meer informatie

Geregistreerde werkzoekenden

Werkzoekenden, met en zonder dienstverband

Meer informatie

Banenafspraken

Kerncijfers, werkzame personen, banengroei

Meer informatie

Beschut werk

Aanvragen, type aanvrager, adviezen UWV

Meer informatie

Basiscijfers jeugd

Beroepsonderwijs, studenten, vacatures

Meer informatie

Kans op stage en werk

Kans op leerbaan, stage en werk

Meer informatie

Artikelen

Onderzoek arbeidsmarkt Rotterdamse haven

Lees meer

Inzicht in flexwerk

Lees meer

Arbeidsmarktmonitor Werkcentrum Rijnmond: Monitor 2024 #3

Lees meer

POWERED BY

powered by