FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Belemmeringen bedrijfsleven

Tekort aan arbeidskrachten

Ontwikkeling tekorten aan arbeidskrachten (AIZ 3.0; Economie)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie (AIZ 3.0; tekort arbeidskrachten)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Tekort aan arbeidskrachten bedrijfsleven, naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Belemmeringen totaal

Ontwikkeling belemmeringen bedrijfsleven (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie (AIZ 3.0; Economie)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Belemmeringen bedrijfsleven, naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Productiemiddelen, materiaal, ruimte

Ontwikkeling tekort aan productiemiddelen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie (AIZ 3.0; productiemiddelen)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Tekort aan productiemiddelen, naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Onvoldoende vraag

Ontwikkeling onvoldoende vraag (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie (AIZ 3.0; onvoldoende vraag)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Onvoldoende vraag, naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

Financiële beperkingen

Ontwikkeling financiële beperkingen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Belemmeringen bedrijfsleven, naar categorie (AIZ 3.0; financiële beperkingen)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)
Financiële beperkingen, naar sector (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-06-2023)

POWERED BY

powered by