FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Werkloosheid
Mobiliteit en pendel
Vacatures
Arbeidsmarktpositie jongeren
Beroepsbevolking
Arbeidsmarktspanning
Sociale zekerheid
Bevolking
Onderwijs en arbeidsmarkt
Werkgelegenheid
Innovatie en R&D
Conjunctuur
Macro-economie
Investeringen
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Brede welvaart
Belemmeringen bedrijfsleven
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijsprognoses
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Leven lang leren
Onderwijs totaal
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar beroepsonderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Stages en leerbedrijven

Sociale zekerheid

Geregistreerde werkzoekenden (GWU)

Geregistreerde werkzoekenden (GWU) (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-08-2023)
Ontwikkeling GWU, t.o.v. vorig jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-08-2023)
Aantal GWU per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-08-2023)

GWU zonder dienstverband (type uitkering)

GWU naar type uitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-08-2023)
Ontwikkeling GWU naar type uitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-08-2023)
GWU zonder dienstverband naar type uitkering 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (30-08-2023)

Personen met een uitkering

Uitkeringsontvangers naar soort uitkering (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-07-2023)
Uitkeringsontvangers naar soort uitkering door de jaren (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-07-2023)
Uitkeringsontvangers per soort uitkering per 1.000 inwoners (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (31-07-2023)

Re-integratievoorzieningen en vorderingen

Lopende re-integratievoorzieningen (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-09-2023)
Lopende re-integratievoorzieningen, naar type (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-09-2023)
Lopende re-integratievoorzieningen; per 1.000 inwoners van 15-74 jaar (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (19-09-2023)

Beschut werk en banenafspraak

Beschut werk (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (04-09-2023)
Banenafspraak (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (04-09-2023)
Ontwikkeling banenafspraak, vanaf nulmeting (AIZ 3.0)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: UWV (04-09-2023)

POWERED BY

powered by