FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Data per thema

ArbeidsmarktInZicht biedt u binnen de thema’s arbeidsmarkt, economie en onderwijs verschillende arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen subthema waarin met behulp van visualisaties inzicht gegeven wordt in de actuele stand en relevante regionale trends.
Bevolking
Beroepsbevolking
Werkloosheid
Sociale zekerheid
Mobiliteit en pendel
Werkgelegenheid
Vacatures
Arbeidsmarktspanning
Onderwijs en arbeidsmarkt
Arbeidsmarktpositie jongeren
Vestigingen totaal
Vestigingsdynamiek
Macro-economie
Brede welvaart
Conjunctuur
Belemmeringen bedrijfsleven
Innovatie en R&D
Investeringen
Internationalisering
Specialisatie regio
Onderwijs totaal
Onderwijsprognoses
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Voortijdig schoolverlaters
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger onderwijs
Werkenden naar opleiding
Stages en leerbedrijven
Leven lang leren

Werkgelegenheid

Arbeidsplaatsen

Aantal arbeidsplaatsen
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Arbeidsplaatsen naar sector
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Aandeel arbeidsplaatsen naar sector, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar sector
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar provincie
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Top 10 ontwikkeling arbeidsplaatsen naar arbeidsmarktregio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)

Arbeidsplaatsen, grootteklasse en specialisatie

Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (17-07-2024)
Aandeel arbeidsplaatsen per grootteklasse, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (17-07-2024)
Regionale specialisatiegraad per sector (op basis van arbeidsplaatsen)
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Arbeidsplaatsen, naar grootteklasse en sector
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (17-07-2024)
Aandeel grootteklasse arbeidsplaatsen, naar sector
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (17-07-2024)
Specialisatiegraad sectoren (arbeidsplaatsen), naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (24-06-2024)
Sector met grootste aantal arbeidsplaatsen, naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: LISA (17-07-2024)

Werkenden naar persoonskenmerken

Werkzame beroepsbevolking, naar persoonskenmerken
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkzame beroepsbevolking, naar leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(15-07-2024)
Werkenden, omvang dienstverband
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkzame beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkzame beroepsbevolking, naar opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Aandeel werkenden naar persoonskenmerken naar regio
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Werkenden, type dienstverband
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden, naar geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden, naar herkomstland
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)

Werkenden naar sector

Werkzame beroepsbevolking naar sector
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(12-07-2024)
Werkenden naar sector
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(06-06-2024)
Werkenden naar sector en opleidingsniveau
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en omvang dienstverband
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en type dienstverband
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en migratieachtergrond
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar sector en geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

Werkenden naar beroep

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (09-04-2024)
Ontwikkeling werkenden naar beroepsklasse
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(19-06-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en leeftijd
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(15-07-2024)
Werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse en opleidingsniveau - Nederland
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(03-04-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en omvang dienstverband
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en type dienstverband
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en migratieachtergrond
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)
Werkenden naar beroepsklasse en geslacht
Filters
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: EBB(29-03-2024)

POWERED BY

powered by