FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Deelnemers mbo, naar mbo-leerweg

Het aantal deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar mbo-niveau (naar woonplaats deelnemer) op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.

Peilmoment: 1 oktober 

Bron: CBS


leerlingen, deelnemers en studenten in het voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en hoger onderwijs (ho) naar onderwijssoort, onderwijsniveau, migratieachtergrond, leeftijd en woonregio op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.

POWERED BY

powered by