FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Samenstelling leerlingen en studenten, naar onderwijssoort

Samenstelling aantal leerlingen, deelnemers en studenten in het voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) (naar woonplaats) op 1 oktober van een betreffend school-/studiejaar.


Peilmoment: 1 oktober

Bron: CBS


Gerelateerde visualisaties

Deelnemers mbo, naar mbo-leerweg
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Deelnemers mbo, naar mbo-niveau
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Leerlingen voortgezet onderwijs, naar onderwijstype
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)
Studenten hoger onderwijs, naar onderwijssoort
Bekijk de details van deze grafiek.
Bron: CBS (06-01-2023)

POWERED BY

powered by