FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Oordeel productiecapaciteit

Productie en bezettingsgraad: De gewogen percentages op de vragen: - 'Het niveau van de productie/bedrijvigheid is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?' - 'Het niveau van de productie/bedrijvigheid zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?' -'De bezetting/benutting van onze beschikbare productiecapaciteit bedraagt momenteel circa ...%' - 'De huidige productiecapaciteit beoordelen wij, gelet op de verwachte afzetontwikkeling als (te) groot, normaal of (te) klein?'

Oordeel productiecapaciteit: De gewogen percentages op de vraag: - 'De huidige productiecapaciteit beoordelen wij, gelet op de verwachte afzetontwikkeling als (te) groot, normaal of (te) klein?'

Saldo oordeel productiecapaciteit: Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de productiecapaciteit (te) groot is minus het percentage ondernemers die deze (te) klein vinden. Dit saldo geeft in vergelijking met de voorgaande saldi inzicht in het huidige tekort of overschot van de beschikbare capaciteit.

Peilmoment: per kwartaal

Bron: CBS (Conjunctuurenquête)

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by