FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

CBS: Werkloosheid in juli toegenomen

Belangrijke inzichten
  • Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de werkloosheid in Nederland.

  • Uit deze cijfers bleek dat in juli 3,6% van de beroepsbevolking werkloos was (362.000 mensen). Dat is 0,1% (9.000 mensen) meer dan een maand eerder.

  • De afgelopen drie maanden is het aantal werklozen en werkenden respectievelijk toegenomen met  gemiddeld 6.000 en 1.000 mensen per maand.

  • De werkloosheid nam de afgelopen drie maanden vooral toe bij jongeren van 15 tot 25 jaar (van 7,9% in april tot 8,6% in juli).

  • Kijkend naar de specifieke stromen op de arbeidsmarkt, daalde de werkloosheid doordat het aantal werkenden dat werkloos werd, kleiner was dan het aantal werklozen dat een baan vond (-20.000 werklozen)

  • Daarentegen nam de werkloosheid onder de streep toe doordat de toestroom van werklozen van buiten de beroepsbevolking (m.a.w. de niet-beroepsbevolking) groter was dan de uitstroom (+ 41.000).

  • Tot slot schommelt het aantal verstrekte WW-uitkeringen sinds mei tussen de 151 en 153 duizend. In juli 2023 verstrekte het UWV 152 duizend WW-uitkeringen. Vergeleken met juli 2022 waren dat er 4700 minder (-3,0%).

 
Lees verder

Geïnteresseerd in meer verdiepende cijfers rondom de werkloosheid? Klik op onderstaande link om naar het volledige artikel te gaan.

 CBS: Werkloosheid in juli toegenomen

POWERED BY

powered by