FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor 2023 #4

Belangrijke inzichten
  • De nieuwe Monitor Rijnmond Werkt Door, 2023 #4, is verschenen. Vol met nieuwe inzichten over de arbeidsmarkt.
  • De monitor verschijnt ieder kwartaal en biedt handvatten voor iedereen die actief werkt aan de arbeidsmarkt. Deel deze informatie vooral ook met anderen.
  • Belangrijke indicatoren - zoals het regionale BBP en het aantal uitzenduren - dalen. Daarentegen wordt nog steeds – een weliswaar afvlakkende - groei van het aantal banen verwacht. En 39% van de werkgevers geeft aan dat zij belemmeringen voor hun bedrijfsvoering ervaren door een tekort aan personeel.

  • De arbeidsmarkt in Rijnmond is nog steeds krap tot zeer krap. De kans op werk blijft voor alle beroepsgroepen groot in 2023, al is die aanzienlijk groter voor hoger opgeleiden. We moeten blijven werken aan opstap- en overstapkansen voor mensen die nu nog langs de kant staan.

    Verder in deze editie naast de gebruikelijk informatie:

  • Indicatoren, sectorbeelden en aanbod in onbenut arbeidstalent

  • Overstapkansen: met als voorbeeld, verkeersregelaar als opstap naar beveiliger

  • Inspiratie voor een preventieve aanpak: lessen voor inclusieve HRM-aanpak en een landelijk overzicht voor opleidingen

  • De monitor verschijnt ieder kwartaal en biedt handvatten voor iedereen die actief werkt aan de arbeidsmarkt. Deel deze informatie vooral ook met anderen.
Rijnmond werkt door

In Rijnmond Werkt Door werken we samen aan de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Het netwerk signaleert - regio breed, (cross) sectoraal en op bedrijfsniveau - kansen om mensen te begeleiden van werk naar werk en van uitkering naar werk.

Werkgevers in Rijnmond krijgen dienstverlening bij boventalligheid van hun personeel of juist ondersteuning als ze juist meer personeel nodig hebben.

Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, kunnen terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam, ook onder de vertrouwde naam Rijnmond Werkt Door. Het team helpt met bijvoorbeeld extra sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding en scholing naar werk ineen kansrijke sector.

Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, verschijnt de monitor ieder kwartaal. De meest recente monitor kan hieronder gedownload worden:

Download

  Rijnmond Werkt Door: Monitor 2023 #4
Neem voor toelichting contact op met strategisch arbeidsmarktadviseurs:

POWERED BY

powered by