FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor 2024 #1

Belangrijke inzichten
  • De nieuwe Monitor Rijnmond Werkt Door, 2024 #1, is verschenen. Vol met nieuwe inzichten over de arbeidsmarkt.
  • De monitor verschijnt ieder kwartaal en biedt handvatten voor iedereen die actief werkt aan de arbeidsmarkt. Deel deze informatie vooral ook met anderen.
  • Er is licht herstel van vacatures ten opzichte van het vorige kwartaal. De groei zit in sectoren zoals ICT, horeca en detailhandel terwijl het volume aan uitzenduren krimpt. De werkloosheid loopt iets op.

  • Al met al blijft de arbeidsmarkt krap tot zeer krap. Dat maakt dat we moeten blijven werken aan overstapkansen om het beschikbare arbeidstalent op de juiste plek aan de slag te krijgen.

    Verder in deze editie naast de gebruikelijk informatie:

  • Overstapkansen: met kansrijke beroepen in de ICT-ondersteuning

  • Inspiratie voor een preventieve aanpak: Informeel leren draagt bij aan een toe-komstbestendige arbeidsmarkt

  • In maart ’24 biedt het Rijnmonds Arbeidsmarktperspectieffonds (RAP) weer nieuwe kansen op cofinanciering voor projecten in maatschappelijk-cruciale sectoren of de belangrijke economische transities

  • De monitor verschijnt ieder kwartaal en biedt handvatten voor iedereen die actief werkt aan de arbeidsmarkt. Deel deze informatie vooral ook met anderen.
Rijnmond werkt door

In Rijnmond Werkt Door werken we samen aan de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Het netwerk signaleert - regio breed, (cross) sectoraal en op bedrijfsniveau - kansen om mensen te begeleiden van werk naar werk en van uitkering naar werk.

Werkgevers in Rijnmond krijgen dienstverlening bij boventalligheid van hun personeel of juist ondersteuning als ze juist meer personeel nodig hebben.

Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, kunnen terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam, ook onder de vertrouwde naam Rijnmond Werkt Door. Het team helpt met bijvoorbeeld extra sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding en scholing naar werk ineen kansrijke sector.

Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, verschijnt de monitor ieder kwartaal. De meest recente monitor kan hieronder gedownload worden:

Download

  Rijnmond Werkt Door: Monitor 2024 #1

Neem voor toelichting contact op met strategisch arbeidsmarktadviseurs:

POWERED BY

powered by