FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

ROA: Blijfkansen van afgestudeerde internationale studenten en impact op arbeidsmarktramingen

Introductie

In dit onderzoek zet het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) de blijfkansen in Nederland van internationale studenten na afstuderen in het hoger onderwijs en hun impact op arbeidsmarktramingen op een rij. Met ons artikel willen we u op weg helpen door de belangrijkste inzichten uit het onderzoek te vermelden en aan te geven voor wie de informatie uit dit onderzoek relevant is. Tot slot worden er ook aandachtspunten voor het beleid benoemd.

WAT VOOR INFORMATIE IS ER UIT DIT ONDERZOEK TE HALEN?

In dit onderzoek wordt gekeken naar de blijfkans van internationale studenten. De blijfkans wordt geobserveerd door voor vijf opeenvolgende jaren na de afstudeerdatum te kijken of de student nog voorkomt in het Nederlandse bevolkingsregister (BRP). De blijfkans van internationale studenten is sinds het afstudeercohort 2018/2019 gestegen. Voor het cohort 2021/2022 ligt dit op 43%, dat is 15 procentpunten hoger dan de voorgaande jaren. Vooral afgestudeerden uit de niet-Europese Economische Ruimte (EER) blijven vaker in Nederland, terwijl afgestudeerden uit de EER (met name onze buurlanden) minder vaak blijven. Tot slot hebben Hbo-afgestudeerden een hogere blijfkans dan wo-afgestudeerden, ondanks het feit dat er minder internationale studenten in het hbo zijn.

Hogere blijfkans hbo-afgestudeerden dan wo-afgestudeerden

Internationale afgestudeerden verhuizen vaker naar grote steden. Dit heeft mogelijk te maken met de werkgelegenheid en de stedelijke dynamiek. De opleidingsrichting 'Techniek en ICT' trekt veel internationale studenten aan en heeft een hoge blijfkans, vooral onder niet-EER studenten. De Gezondheidszorg en het Onderwijs hebben daarentegen een lage instroom van internationale studenten. Veranderingen in de blijfkans van internationale studenten beïnvloeden de arbeidsmarktprognoses, vooral in sectoren met veel internationale studenten. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt in specifieke sectoren zoals 'Techniek en ICT'.

VOOR WIE IS DEZE INFORMATIE NUTTIG?

Voor de volgende doelgroepen kan het rapport interessant zijn:

  • Beleidsmakers om beleid te ontwikkelen dat gericht is op het verhogen van de blijfkans van internationale studenten en het optimaliseren van hun bijdrage aan de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Werkgevers en bedrijfsverenigingen om kansen te identificeren om internationaal talent aan te trekken en te behouden.
  • Regionale ontwikkelingsorganisaties om de samenwerking tussen lokale bedrijven en onderwijsinstellingen te stimuleren zodat internationale afgestudeerden ook buiten de grote stad aangetrokken worden.
  • Onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs om hun programma's en samenwerkingen met bedrijven te verbeteren om de inzetbaarheid van internationele studenten te vergroten. 


AANDACHTPUNTEN VOOR BELEID
Het beleid om de blijfkans van internationale studenten te verhogen moet zich richten op de periode tijdens hun studie of zelfs al tijdens de studiekeuze. In deze periode heeft het beleid meer kans van slagen dan op het moment van diplomeren. Nuffic (2024) biedt hiervoor hulpmiddelen aan ho-instellingen. Om de voordelen van internationale afgestudeerden voor de arbeidsmarkt breder te verspreiden, is het zaak om deze studenten ook kennis te laten maken met werkgevers buiten de grote steden. Samenwerkingen tussen regionale onderwijsinstellingen en werkgevers zijn hierbij cruciaal. Internationale studenten kiezen vaak studierichtingen die niet aansluiten op de arbeidsmarktkrapte. Voorbeelden van sectoren met een hoge arbeidsmarktkrapte zijn onderwijs en zorg. Betere voorlichting over arbeidsmarktperspectieven kan helpen de studiekeuze beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Belangrijkste inzichten
  • In dit artikel zetten we de belangrijkste inzichten uit het onderzoek van het ROA 'Blijfkansen van afgestudeerde internationale studenten uit het Nederlandse hoger onderwijs en hun impact op arbeidsmarktramingen' op een rij, geven we aan voor wie de informatie relevant is en tot welke aandachtspunten voor beleid dit leidt. 
  • De blijfkans van internationale studenten is sinds 2018/2019 gestegen. Vooral niet-Europese Economische Ruimte (EER) afgestudeerden blijven vaker, terwijl afgestudeerden uit de EER (met name onze buurlanden) minder vaak blijven. Hbo-afgestudeerden hebben een grotere blijfkans dan wo-afgestudeerden, ondanks het feit dat er minder internationale studenten in het hbo zijn.
  • Internationale afgestudeerden verhuizen vaker naar grote steden. De onderwijsrichting 'Techniek en ICT' trekt veel internationale studenten aan en heeft, met name onder niet-EER studenten, een hoge blijfkans. De richtingen 'Onderwijs' en 'Gezondheidszorg' hebben daarentegen een lage instroom van internationale studenten.
  • Veranderingen in de blijfkans van internationale studenten beïnvloeden de arbeidsmarktprognoses, vooral in sectoren met veel internationale studenten. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt in specifieke sectoren zoals 'Techniek en ICT'.
meer lezen

Benieuwd naar het volledige rapport van het onderzoek van het ROA? Bekijk het via onderstaande link. Of krijg meer inzicht in internationale studenten in uw regio via de data op onze website. 

  Rapport 'Blijfkansen van afgestudeerde internationale studenten uit het Nederlandse hoger onderwijs en hun impact op arbeidsmarktramingen'

  Hoger onderwijs

POWERED BY

powered by