FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

ROA: Rapport arbeidsmarktprognoses tot 2028

Belangrijkste inzichten
  • Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft een nieuw rapport gepubliceerd over de arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep tot 2028.
  • Er wordt tot 2028 een minder sterke groei van de werkgelegenheid verwacht dan voorgaande jaren door een verwachte lagere economische groei. 
  • De verwachting is dat 90 procent van de 2,2 miljoen baanopeningen tot 2028 komt door vervanging op de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld pensionering of het tijdelijk verlaten van het arbeidsproces.

  • Door een stijgend aanbod van hoger opgeleiden op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn de arbeidsmarktperspectieven voor bachelor gediplomeerden de komende jaren naar verwachting lager dan voorgaande jaren. 

  • De arbeidsmarktperspectieven voor master- en mbo4-gediplomeerden zijn het meest gunstig.

  • Er is net voldoende aanbod van mbo4-gedipolmeerden om aan de (vervangings)vraag te kunnen voldoen. De komende jaren zullen er veel werknemers met pensioen gaan die minder hoog opgeleid zijn dan de huidige schoolverlaters. 

  • Er worden grote verschillen tussen opleidingsrichtingen binnen de niveaus verwacht. De krapte op de arbeidsmarkt voor technici houdt naar verwachting aan.
  • Knelpunten voor onderwijs- en zorgpersoneel zullen naar verwachting aanhouden door veel uitstroom uit de sector. 

  • In de agrarische sector is er sprake van vergrijzing. Ondanks de daling van de werkgelegenheid worden er knelpunten verwacht vanwege een tekort aan jongeren die een diploma in deze richting behalen. 
  • Tot slot worden er grote knelpunten verwacht voor juristen, politie-inspecteurs en overheidsambtenaren.
Lees verder

Bent u geïnteresseerd in de volledige informatie van het ROA over de arbeidsprognoses tot 2028? Klik dan op onderstaande links voor meer informatie.

  Rapport: De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2028

 Factsheet: Arbeidsmarkt prognoses tot 2028

 Data: Project Onderwijs Arbeidsmarkt

POWERED BY

powered by