FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

ROA Visie Talentvraag 2040

Belangrijke inzichten
  • Het Ministerie van OCW werkt aan een verkenning over de arbeidsmarkt van 2040.

  • Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft een analyse gepubliceerd waarin het nut van prognoses over de verre toekomst wordt getoetst. Ook worden suggesties voor beleidsinterventies en vervolgstappen gegeven.

  • De arbeidsmarktprognoses die het ROA maakt gaan 6 jaar vooruit en laten zien welke knelpunten er op de arbeidsmarkt op middellange termijn verwacht kunnen worden.

  • Met deze knelpunten wordt het verschil tussen de vraag naar de vaardigheden van schoolverlaters en het aanbod van gediplomeerde jongeren bedoeld.

  • Het ROA verwacht in hun prognose dat er tot 2026 knelpunten zullen zijn bij leerkrachten, technische beroepen, ICT beroepen, zorgberoepen en binnen de sector Openbaar bestuur en veiligheid.

  • De vraag naar beroepen die gevoelig zijn voor economische schommelingen kan snel veranderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bouwarbeiders afbouw, beeldende kunstenaren  of kelners en barpersoneel. Daarentegen zijn verpleegsters, ingenieurs, doctoren of leraren voorbeelden van beroepen die gedreven worden door langdurige en structurele trends (vb. vergrijzing of automatisering).

  • Mocht er een disbalans op de arbeidsmarkt zijn, zal deze overschat worden in  een verkenning tot 2040. In de tussentijd zullen namelijk aanpassingsmechanismen optreden om deze disbalans te corrigeren.

  • Denk hierbij aan het extra leveren van arbeidsmarktinformatie aan jongeren middels een studie-en beroepskeuze test, een loonaanpassing, het aantal gewerkte uren verhogen en meer inzetten op Leven Lang Ontwikkelen.

  • Onder andere de uitvoeringsplannen rondom de energietransitie, het automatiseren van banen en taken en de omvang van de migratie zorgen voor onnauwkeurigheden in de prognoses op lange termijn.

  • Dit komt  door de specifieke opleidingseisen en onzekerheid rondom de ontwikkelingen op korte termijn.
 
Lees verder

Bent u geïnteresseerd in welke beleidsinterventies en vervolgstappen het ROA adviseert? Klik dan op onderstaande link voor het volledige artikel.

  ROA: Visie Talentvraag 2040

POWERED BY

powered by