FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

SER: Nieuwe rapporten belangrijk voor LLO-beleid

Belangrijkste inzichten
  • De Sociaal-Economische Raad (SER) brengt twee nieuwe rapporten onder de aandacht over het beleid omtrent Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
  • Ten eerste het rapport 'Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dit rapport gaat over het belang van het hebben van grip: "de mate waarin mensen in staat zijn door eigen handelen gewenste levensuitkomsten te bereiken."
  • Wanneer mensen onzekerheid en een gebrek aan grip ervaren, kan dit leiden tot negatieve uitkomsten zoals een slechtere gezondheid, eerder overlijden, meer maatschappelijk onbehagen en mogelijk zelfs complotdenken. 

  • Daarom is het belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat zij grip hebben op hun leven. De WRR adviseert de overheid om beleid te maken dat zich richt op het vergroten hiervan. Het faciliteren van mogelijkheden tot Leren en Ontwikkelen kan het gevoel van grip op werk/loopbaan versterken. 

  • Ten tweede haalt de SER het rapport 'Mensbeelden achter beleid' aan van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit rapport gaat over de invloed van mensbeelden ("aannames over het leven en gedrag van mensen op wie het beleid betrekking heeft") op het maken van beleid. 

  • In het LLO-beleid zijn twee dominante mensbeelden terug te vinden. Enerzijds het beeld dat mensen autonoom, welwillend, verantwoordelijk en rationeel zijn, en anderzijds het beeld dat mensen (op de arbeidsmarkt) kwetsbaar zijn. Op basis van deze mensbeelden, gaan beleidsmakers voor LLO-beleid ervan uit dat het hebben van eigen regie van groot belang is voor het succes van het beleid. Het veronderstelt namelijk dat wanneer mensen toegang krijgen tot informatie, onderwijs en trainig, zij de regie hebben en dus grip hebben op hun leven en loopbaan.

  • Voor mensen bij wie de situatie en opvattingen echter anders zijn dan in de bovenstaande, vereenvoudigde mensbeelden, bestaat het risico dat het LLO-beleid niet goed aansluit op hun behoeften en mogelijkheden. Daarmee is er onbedoeld kans op uitsluiting.
Lees verder

Meer de diepte in? Klik dan op onderstaande links om naar het artikel van de SER en rapporten van de WRR en het SCP te gaan.

  Nieuwe rapporten van WRR en SCP belangrijk voor LLO-beleid.

 Grip. Het maatschappelijk belang van persoonlijke controle

  Mensbeelden achter beleid

POWERED BY

powered by