FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

"Zonder buitenlandse kenniswerkers en studenten missen we de boot"

Belangrijkste inzichten
  • In 'Het Radarwerk' van Het Financieele Dagblad (fd) geeft macro-econoom Mathijs Bouman een overzicht van belangrijke ontwikkelingen op het vlak van kennismigratie. Aanleiding zijn de standpunten van de verkiezingswinnaars: minder kennismigranten en minder buitenlandse studenten.
  • Nederland staat op plaats 9 voor kenniswerkers en op plek 19 voor buitenlandse studenten van aantrekkelijke landen om zich te vestigen, volgens het Oeso-rapport Talent Attractiveness 2023. Daarmee scoort Nederland slechter dan in 2019.
  • In het overzichtsartikel van de Journal of Economic Perspectives wordt een overzicht gemaakt van onderzoeken naar het effect van kennismigratie op bedrijven en innovatie. De conclusie: "Kenniswerkers zijn een cruciale en schaarse input voor de productieve en innovatieve processen van bedrijven. De relevante talentenpool voor deze werknemers is mondiaal."
  • Uit de meeste onderzoeken bleek dat kenniswerkers gunstige effecten hebben op bedrijfsprestaties, innovatie, productiviteit en investeringen, vooral voor start-ups. Tevens verbetert het de concurrentiepositie van multinationals in herkomstlanden, omdat zij kennis binnenhalen via de kennismigranten. 
  • Het blijkt dat de voordelen afnemen wanneer de overheid de kennismigratiestroom beperkt. Ook ontstaat er risico op outsourcing; wanneer de kennis niet naar het land mag komen, dan wordt het werk naar de kennismigrant gebracht. 
  • Uit een onderzoek uit 2022 blijkt dat het beperken van migratie in 15 ontwikkelde landen leidde tot een verschuiving richting opkomende economieën. Daarmee worden zowel de innovatieve investeringen door multinationals gemist als de gunstige activiteiten voor de rest van de economie die dit brengt. 
  • Daarom stelt Mathijs Bouman dat we door het beperken van kennismigratie de boot missen. 
     
Meer lezen?

Klik op onderstaande link om de bijdrage van Mathijs Bouman te bekijken.

  Zonder buitenlandse kenniswerkers en studenten missen we de boot

POWERED BY

powered by