FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Energietransitie InZicht Rijnmond

Samenvatting
  • De Arbeidsmarktregio Rijnmond staat voor een forse uitdaging. De vraagstukken op het gebied van de energietransitie zijn urgent, complex en onontkoombaar. Om deze uitdagingen aan te gaan, is de arbeidsmarkt een cruciale factor, terwijl de huidige krapte op de arbeidsmarkt duidelijk maakt dat de beperkte beschikbaarheid van menskracht ontwikkeling en verandering op zijn minst kan gaan remmen. Aandacht voor de arbeidsmarkt van de energietransitie is dan ook nu van doorslaggevend belang.

  • De Arbeidsmarktregio Rijnmond beschikt met Energietransitie InZicht over een, qua ontwikkelingen, up-to-date arbeidsmarktdashboard dat het mogelijk maakt om arbeidsmarktinformatie over de energietransitie op een eenduidige manier te ontsluiten en te presenteren op regionale schaal. Het dashboard ondersteunt daarmee de regio om vanuit een transparante arbeidsmarkt optimaal in te spelen op arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen die relevant zijn voor de Rijnmondse energietransitie. Energietransitie InZicht leidt daarmee tot betrouwbare analyses en een optimale beleidsmatige aanpak van de vraagstukken op het gebied van de energietransitie.

Klik op de onderstaande link om het dashboard te bekijken:

Dashboard Energietransitie InZicht

POWERED BY

powered by