FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Rijnmond Werkt Door: Monitor 2023 #2

Belangrijke inzichten
  • De nieuwe Monitor Rijnmond Werkt Door, 2023 #2, is verschenen. Vol met nieuwe inzichten over de arbeidsmarkt.
  • Het meest opvallende nieuws is dat het aantal vacatures bij directe werkgevers in nagenoeg alle sectoren blijft dalen. Die bij intermediaire werkgevers laten daarentegen nog wel groei zien. Is dit een uitvloeisel van de economische onzekerheid?

    Verder in deze editie onder andere:

  • De gebruikelijke informatie over het aanbod in onbenut arbeidstalent, de sectorbeelden en de overstapkansen.

  • We lichten de baankansen in het maatschappelijk cruciale Openbaar Vervoer toe. De combinatie van vervoer – klantgerichtheid – techniek verwerkt in twee voorbeelden.

  • En belangrijk om te weten dat het Ministerie van SZW maatregelen introduceert voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt, met een vast contract als uitgangspunt.

Rijnmond werkt door

In Rijnmond Werkt Door werken we samen aan de arbeidsmarkt in de regio Rijnmond. Het netwerk signaleert - regio breed, (cross) sectoraal en op bedrijfsniveau - kansen om mensen te begeleiden van werk naar werk en van uitkering naar werk.

Werkgevers in Rijnmond krijgen dienstverlening bij boventalligheid van hun personeel of juist ondersteuning als ze juist meer personeel nodig hebben.

Mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren of dreigen te verliezen, kunnen terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam, ook onder de vertrouwde naam Rijnmond Werkt Door. Het team helpt met bijvoorbeeld extra sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding en scholing naar werk ineen kansrijke sector.

Om relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt overzichtelijk in beeld te brengen, verschijnt de monitor ieder kwartaal. De meest recente monitor kan hieronder gedownload worden:

Download

  Rijnmond Werkt Door: Monitor 2023 #2
Neem voor toelichting contact op met strategisch arbeidsmarktadviseurs:

POWERED BY

powered by