FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Over RijnmondInZicht.nl

RijnmondInZicht.nl is hét innovatieve arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

RijnmondInZicht.nl is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van de AWVN, FNV, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MKB Rotterdam-Rijnmond, UWV, VNO- NCW, Zadkine en het Ministerie van SZW.

De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat transparante informatie over de arbeidsmarkt essentieel is voor zowel overheden, onderwijs, ondernemers als werknemers. Het beschikken over goede en actuele informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de bewegingen in de arbeidsmarkt. RijnmondInZicht.nl geeft alle informatie over de kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt en ondersteunt en stimuleert daarmee het gesprek en de samenwerking binnen de regio Rijnmond.

HOE WERKT HET?

De arbeidsmarktinformatie van RijnmondInZicht.nl heeft een brede en wetenschappelijke basis. Data over arbeidsmarkt, onderwijs, economie en competenties zijn verzameld, gebundeld en met elkaar in verbinding gebracht. RijnmondInZicht.nl deelt data en geeft duiding op een online-platform, als fundament voor beleidsontwikkeling en resultaatgerichte acties.

POWERED BY

powered by