FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

PublicatieInZicht - januari 2024

Overzicht januari 2024

Nog niet alle artikelen gelezen van afgelopen maand? In PublicatieInZicht bieden we een overzicht van alle artikelen en publicaties die de afgelopen maand zijn geplaatst op ons platform. Op deze manier leest u in één keer de belangrijkste inzichten terug.  

publicaties
 • Artikel - 5 januari 2024
  SER: Nieuwe rapporten belangrijk voor LLO-beleid - Het belang van grip op je loopbaan

  De Sociaal-Economische Raad (SER) brengt twee nieuwe rapporten onder de aandacht over het beleid omtrent Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
   Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt dat het gebrek aan grip op het leven de kans vergroot op negatieve uitkomsten. Het faciliteren van mogelijkheden tot Leren en Ontwikkelen kan het gevoel van grip op werk/loopbaan versterken.

  Het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat over de invloed van mensbeelden op het maken van beleid. In het LLO-beleid zijn twee dominante mensbeelden terug te vinden. Wanneer mensen anders zijn dan deze vereenvoudigde mensbeelden bestaat het risico dat het beleid niet goed aansluit op hen. Daarmee is er kans op uitsluiting en polarisatie.


  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

 • Artikel - 12 januari 2024
  UWV: Arbeidsmarkt van zeer krap in 2023 naar krap in 2024 - Advies: "Meer aandacht voor behoud van personeel en anders inrichten van werkzaamheden"

  Ondanks economische krimp in de eerste drie kwartalen van 2023 blijft de arbeidsmarkt volgens het UWV krap: 119 vacatures per 100 werklozen.

  Het UWV verwacht een daling van 2% van het aantal nieuwe vacatures in 2024. De arbeidsmarkt is daarmee over de ergste krapte heen, maar de krapte blijft alsnog aanhouden.

  Daarom adviseert het UWV werkgevers om zich niet alleen op werving te richten, maar ook op het behouden van personeel en het werk anders te organiseren. Werkgevers doen er goed aan om hun werknemers te boeien en binden, door een fijne werkomgeving ter bieden met voldoende mogelijkheden om het werk op maat te maken voor persoonlijke behoeftes en interesses van de werknemer.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan. 

 • Artikel - 19 januari 2024
  CBS: 5,3 procent van werkzame Nederlanders wil meer werken - De onderbenutte deeltijders naar regio

  In 2022 was volgens het CBS 5,3% (508 duizend) van de totale werkzame beroepsbevolking een onderbenutte deeltijder: "mensen die in deeltijd werken, maar meer uren zouden willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn".

  De percentages onderbenutte deeltijders verschillen per provincie en gemeente. Het hoogste percentage werd in Groningen gemeten, het laagste in de provincie Zeeland.

  In studentensteden ligt het percentage relatief hoog, omdat daar verhoudingsgewijs veel werklozen en semi-werklozen zijn.

  Onder de onderbenutte deeltijders zijn veel (43%) jongeren (15-25 jaar). Dit komt vaak doordat zij een bijbaan hebben en aangeven meer uren te willen en kunnen werken. In de vier noordoostelijke provincies bestaat de werkzame beroepsbevolking uit een iets hoger percentage jongeren, vandaar dat deze provincies ook een hoger percentage onderbenutte deeltijders hebben.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

 • Kijk- en Luistertip - 22 januari 2024
  Bevolkingsgroei in NL uitgelegd - NOS op3

  Wonen er straks 22 miljoen mensen in Nederland? De Staatscommissie demografie 2050 zegt dat het kan.
  In het onlangs gepubliceerde rapport adviseert de commissie dat de (arbeids)migratie maar beter beperkt kan worden.

  De NOS is er weer in geslaagd om dit complexe onderwerp, de bevolkingsgroei in Nederland, simpel uit te leggen.

   

  Klik hier om het filmpje te bekijken.

 • Artikel- 26 januari 2024
  Nieuwe indeling dossiers in kennisbank  - Arbeidsmarktkrapte vraagt om heldere keuzes

  Onze kennisbank heeft een nieuwe indeling gekregen.

  Door de aanhoudende krapte en schaartes op het gebied van arbeid en fysieke leefomgeving zijn keuzes en prioritering onvermijdelijk. Gezien de verschillen tussen regio's is het volgens ons belangrijk dat de dialoog over het verminderen van de arbeidskrapte en de prioritering ook op regionaal niveau plaatsvindt. Om optimaal inzicht te geven en zo goed mogelijke keuzes te kunnen maken, hebben we ervoor gekozen om de de kennisbank aan de hand van de volgende zes dossiers in te delen: arbeidsproductiviteit, onbenut arbeidspotentieel, (arbeids)migratie, arbeidsdynamiek, aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs en brede welvaart.

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

 • Kijk- en Luistertip- 29 januari 2024
  Welvaart, de brede podcast - ESB

  Hoe welvarend is Nederland? Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast.

  In aflevering 9 wordt ingegaan op het verschil tussen de brede welvaart in de regio en de brede welvaart op landelijk niveau. Ook wordt antwoord gegeven op hoe je het beste kan besturen op regionaal niveau.

  Luister vooral de andere afleveringen om meer te weten te komen over de brede welvaart in Nederland. Elke aflevering zijn andere experts aan het woord.

   

  Klik hier om de podcast te beluisteren.

 • Artikel - 31 januari 2024
  Is de krapte op de arbeidsmarkt structureel? - Huidige vacatures zijn slechte raadgever voor studiekeuze

  Is de krapte op de arbeidsmarkt structureel?

  In bijna elke sector wordt momenteel de impact van een krappe arbeidsmarkt gevoeld. Voor 2024 wordt een lichte afname van de extreme arbeidsmarktspanning verwacht, maar de spanning blijft hoog.

  Vanwege het aanpassingsmechanisme is er op de arbeidsmarkt nooit sprake van structurele krapte. Vraag en aanbod reageren op elkaar. Dit dynamische spel tussen vraag en aanbod zorgt ervoor dat de markt uiteindelijk een evenwicht vindt. Soms is overheidsinterventie echter noodzakelijk.

  Het is cruciaal om na te denken over een langetermijnvisie voor economie en samenleving. Hoe kunnen regio's zich het beste aanpassen aan deze veranderende tijden?

   

  Klik hier om naar het volledige artikel te gaan.

POWERED BY

powered by