FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Sectorupdate Zorg en Welzijn

Belangrijke inzichten
  • De uitstroom van het aantal werknemers in de sector Zorg & Welzijn was in het eerste kwartaal van 2020 hoger dan in hetzelfde kwartaal één jaar eerder. Tegelijkertijd was de instroom van nieuwe werknemers lager.
  • Het aantal eerstejaars hbo- en mbo-studenten is gestegen ten opzichte van één jaar eerder. Deze toename en de hoge werkdruk vragen om meer aandacht voor stageproblematiek.
  • Het ziekteverzuim is gestegen tot 6,1% en ook de ervaren werkdruk loopt op.
  • Het kabinet wil werken in de Zorg & Welzijn aantrekkelijker maken en investeert daarom extra, o.a. door middel van het actieprogramma Werken in de Zorg.

In december 2020 is de sectorupdate Zorg & Welzijn uitgebracht door de gemeente Rotterdam, werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg en het Werkgevers Servicepunt Rijnmond. Hierin wordt aandacht geschonken aan belangrijke ontwikkelingen binnen Zorg & Welzijn tussen juni en december 2020. Download hieronder de volledige update:

 Sectorupdate Zorg & Welzijn (juni 2020 t/m december 2020)
Bezoek ook het ArbeidsmarktInBeeld-dashboard voor deRotterdamseZorg voor aanvullend inzicht in de meest actuele ontwikkelingen binnen Zorg & Welzijn in Rijnmond.

POWERED BY

powered by