FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Ontwikkeling vacatures naar ITKB-typering tot 2024

Belangrijke inzichten
  • Het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) heeft tot 2024 voorspeld in welke mate er tekorten zouden ontstaan voor bepaalde beroepsgroepen. 
  • Door de data van het ROA en UWV te combineren, zien we dat beroepsgroepen waarvoor tot 2024 grote tekorten voorspeld zijn, minder hard geraakt zijn door de coronacrisis, dan beroepsgroepen waarvoor geen tekorten voorspeld zijn.
  • Daarnaast zien we dat het aantal vacatures sterk daalde toen de coronamaatregelen in maart 2020 van kracht werden, maar dat het aantal vacatures over de hele linie inmiddels weer toeneemt.
  • In het huidige artikel worden de bovenstaande landelijke data uitgesplitst naar provinciaal en regionaal niveau.
Vacatureontwikkeling naar ITKB-typering 

Recentelijk heeft het ROA (Research Centre for Education and the Labour Market) de landelijke vacatureontwikkeling naar ITKB-typering* in kaart gebracht. Hierbij is 17 maart 2020 als basismoment genomen (index = 100), aangezien toen de eerste maatregelen van kracht werden om het coronavirus in te perken. 

In dit artikel splitsen we deze data verder uit naar provincie en arbeidsmarktregio (gebruik de filters in de grafieken om van regio te wisselen). Hierbij hanteren we de week van 17 maart 2020 als basisweek (week 12 2020, index = 100). In de onderstaande grafiek ziet u vervolgens dat het aantal vacatures voor alle ITKB-typeringen en regio's sterk krimpt als de eerste coronamaatregelen van kracht worden. Naarmate het jaar vordert, stijgt het aantal vactures echter weer (gestaag). In deze grafiek betekent een indexwaarde van 120 dat het aantal vacatures in de betreffende week 20% gestegen is ten opzichte van de basisweek, maart 2020, terwijl een indexwaarde van 40 betekent dat het aantal vacatures 60% gekrompen is ten opzichte van maart 2020.

Vacatureontwikkeling naar typeringen van ITKB tot 2024

In de onderstaande grafiek ziet u per ITKB-typering en regio de beroepsgroepen met de hoogste indexwaarden. Binnen de provincie Zuid-Holland en de typering Zeer groot (zeer grote voorspelde tekorten tot 2024), zien we bijvoorbeeld dat de beroepsgroepen Leerkracht basisonderwijs, Elektrotechnisch ingenieurs, en Productieleiders industrie en bouw de grootste vacaturestijging kenden van maart 2020 (week 12) tot en met maart 2021 (week 15). Zo steeg het aantal vacatures voor deze beroepsgroepen in deze periode respectievelijk met meer dan 114%, 50% en 13%.

Hoogste 10 indexwaarden vacatureontwikkeling februari 2021 t.o.v. maart 2020

In de onderstaande grafiek ziet u per ITKB-typering en regio de beroepsgroepen met de laagste indexwaarden. Binnen Zuid-Holland en de de typering Geen (voorspelde tekorten tot 2024), zien we bijvoorbeeld dat de beroepsgroepen Reisbegeleiders, Keukenhulpen, en Kassamedewerkers de grootste vacaturedalingen kenden van maart 2020 (week 12) tot en met maart 2021 (week 15). Zo daalde het aantal vacatures voor deze beroepsgroepen in deze periode respectievelijk met 75%, 64% en 63%. Deze daling in vacatures was te verwachten, aangezien al deze beroepsgroepen tot sectoren behoren die hard door de coronacrisis zijn getroffen.

Laagste 10 indexwaarden vacatureontwikkeling in februari 2021 t.o.v. maart 2020

Typering ITKB: een kwalitatieve beschrijving van de ITKB die gaat van geen, vrijwel geen, enige, grote tot zeer grote knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers. Om deze typeringen naar beroepsgroep te berekenen worden als tussenstap eerst de knelpunten naar opleidingstype berekend. Hieraan worden dan typeringen toegekend die dezelfde grenzen hebben als de ITA-typeringen. De verdeling van deze typeringen naar opleidingstype wordt vervolgens overgenomen om de typeringen voor de ITKB’s te bepalen. Wanneer er dus bijvoorbeeld voor 10% van de opleidingstypes zeer grote knelpunten worden voorzien, wordt opgelegd dat dit ook voor 10% van de beroepsgroepen wordt verwacht. Dit heeft tot gevolg dat de ITKB-grenswaardes bij deze typeringen moeilijk kunnen worden vergeleken tussen bijvoorbeeld Gelderland en Nederland.

meer grafieken met arbeidsmarktinformatie

Dataportaal ArbeidsmarktInZicht

POWERED BY

powered by